CEO

Four Dots

Radomir Basta

SEO i user acquisition ekspert obučavan u jednoj od najpoznatijih Australijskih SEO kompanija, trenutno zaposlen u Fastbridge Beograd, vodećoj digitalnoj marketing agenciji u Srbiji.

Vlasnik Google Google Analytics Individual Qualification sertifikata kao i položenog Google Advertising Fundamentals ispita. Osnivač i povremeni autor na Tarzanija.com kao i urednik StateofSEO.com.