Strategija i planiranje u digitalnom marketingu

Više o kursu:

Ovaj kurs ima za cilj da vam predstavi metodologiju definisanja jasne, precizne i koherentne strategije digitalne komunikacije i izrade digitalnog marketing plana. Kurs je potpuno baziran na metodologiji DMI-a.

Prvi deo kursa se bavi situacionom analizom, procesima prikupljanja formalnih informacija i definisanja ciljne javnosti.

Drugi deo razvija set jasnih i logičkih ciljeva za definisanje i realizaciju digitalnog marketing plana. Odgovarajući alati se biraju na osnovu targetirane javnosti, a ciljevi i budžet se postavljaju na osnovu detaljno analiziranih kanala u okviru DMI okvira. Akcioni plan se razvija tako da obezbedi koherentnu strukturu projekta, uključujući milestone-ove i resurse.

Treći deo kursa vam predstavlja PROPEL model na kom je bazirana DMI metodologija i naglašava značaj učestalih procesa praćenja, analize i unapređenja na osnovu pređašnje postignutih rezultata.

Nakon ovog kursa moći ćete da kreirate Digitalni marketing plan za svoju organizaciju / firmu / kompaniju.

Teme koje pokriva ovaj kurs:

 • Osnovni principi digitalnog marketinga
 • Planiranje
 • Situaciona Analiza
 • Prikupljanje informacija
 • Definisanje ciljne javnosti
 • Definisanje ciljeva
 • Odabir relevantnih kanala komnikacije
 • PROPEL
 • Akcioni plan
 • Budžet
 • Merenje
 • Iteracije i unapređenje strategije