BLOG

Šta vaši profili na društvenim mrežama govore o vama?

Istraživanja pokazuju da postoji šest tipova korisnika društvenih mreža. Kom tipu pripadate vi?

Netrepreneurs – 4 odsto – tu su zbog para.
Connectors – 10 odsto – ljudi koji postavljaju informacije, stavljaju zanimljive linkove, fotografije i slično.
Transumers – 28 odsto – osobe koje prate šta drugi postavljaju i udružuju se u grupe.
Collaborators – 5 odsto – osobe koje koriste društvene mreže kako bi kreirale razne vrste događaja.
Essentialists – 38 odsto – osobe koje koriste društvene mreže da bi bile u kontaktu sa prijateljima i porodicom.
Scene Breaking – 5 odsto – osobe koje traže nove stvari na mreži i dele ih sa drugima.

Blog1a

Pin It
Ana Mirković
Ana Mirković

Ana Mirković je jedan od osnivača Instituta za digitalne komunikacije i konsultantica Evropske Banke za Rekonstrukciju i Razvoj. Predaje Strategiju i planiranje na programima Instituta za Digitalni Marketing. Poseduje višegodišnje iskustvo i stručnost u oblasti digitalne komunikacije, strateške komunikacije i online marketinga. Završila je master studije psihologije i trenutno je student doktorskih studija na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija na katedri za strateški menažment.

Leave a Reply