Jelena Đorđević Boljanović je karijeru u trajanju od 30 godina posvetila visokom i osnovnom obrazovanju. Jedan je od začetnika istraživanja u oblasti menadžmenta znanja na prostorima bivše Jugoslavije.
Doprinos nauci dala je kroz multidisciplinaran pristup izučavanju menadžmenta znanja i ljudskih potencijala. Knjige koje je objavila su vodeća literatura na nekoliko regionalnih univerziteta u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
Jelena je predavač na modulu “Upravljanje znanjem – da li zaista znamo šta znamo?” na našem programu “Veštine novog doba”.
  • Šta su veštine novog doba i zašto je važno da ih razvijamo?

U trenutku u kome se nalazimo, kada čak 85% poslova koji će postojati  u 2030. godini trenutno ne postoji, kada se čitav svet, pa i poslovno okruženje, konstantno menja i napreduje, jedina izvesnost je okrenuti se sticanju i razvoju veština koje će pojedincu omogućiti da se kreće i napreduje u svojoj budućoj karijeri, da se prilagođava promenama i donosi prave životne i poslovne odluke. Zapravo, svaka veština koja se stekne danas, udvostručiće šanse za uspeh već sutra!

 

  • Šta studenti mogu da očekuju i zašto je važna veština kojoj ćete ih učiti?

U trenutku kada se celokupno svetsko znanje duplira na dnevnom nivou kada smo okruženi nemerljivom količinom informacija i znanja, veoma je važno da steknemo veštinu koja će nam omogućiti sistematizovanje i dostupnost nama potrebnog znanja ili, najkraće rečeno: pravo znanje na pravom mestu u pravo vreme. Na modulu Upravljanje znanjem – da li zaista znamo šta znamo polaznici će se upoznati sa pojmom upravljanja znanjem i upravljanja ličnim znanjem, metodama i alatima deljenja znanja, prednostima neometanog protoka znanja u ličnom i profesionalnom okruženju, kao i pokretačima i preprekama deljenja znanja.

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa metodama koje im mogu pomoći da prikupe, organizuju, sačuvaju i dele znanje, kako u njihovom privatnom životu (Personal Knowledge Management), tako i u poslovnom okruženju (Knowledge management).

 

  • Kako ste Vi stekli veštinu koju predajete?

Oblast Knowledge management je bila predmet mog magistarskog rada i doktorske disertacije, Uporedo sa sticanjem znanja kroz navedene vidove formalnog obrazovanja, bilo je zanimljivo pratiti razvoj upravljanja znanjem u našoj zemlji i njegov sve veći značaj u praksi organizacija u našem poslovnom okruženju i promovisanje njegovog značaja u razvoju karijere pojedinaca.

 

Program “Veštine novog doba” počinje 24. oktobra, a prijave su u toku 🙂