Nakon šest godina posvećene implementacije programa irskog Instituta za digitalni marketing (Digital Marketing Institute) u Srbiji, nakon 42 studentske klase i više od 370 polaznika programa Certified Digital Marketing Professional, predstavili smo ovaj kurs kolegama i kompanijama u Hrvatskoj, sa idejom da već u junu u Zagrebu upišemo prvu klasu polaznika 🙂

Certified Digital Marketing Professional ima nekoliko specifičnosti koje ga diferenciraju od ostalih edukativnih programa iz digitalnog marketinga, a ključna je metodologija na čijem razvoju se pažljivo i sistematično radi uz pomoć i ekspertizu najvećih digitalnih kompanija danas: Facebook-a, Google-a, Twitter-a, IBM-a, LinkedIn-a, HubSpot-a, Microsoft-a i mnogih drugih. Upravo metodološki okvir programa garantuje strukturisano planiranje, implementaciju, realizaciju i evaluaciju kampanja na različitim kanalima digitalne komunikacije.

Program CDMP se satoji od 10 modula:
  • Introduction to Digital Marketing
  • Content Marketing
  • Social Media Marketing
  • Search Engine Optimization (SEO)
  • Paid Search (PPC) Using Google Ads
  • Display and Video Advertising
  • Email Marketing
  • Website Optimization
  • Analytics Using Google Analytics
  • Digital Marketing Strategy
Certified Digital Marketing Professional nosi sa sobom Digital Marketing Institute sertifikat koji je priznat svuda u svetu. Program je akreditovan od strane European Qualification Framework (EQF).
Kurs počinje 11. 06. 2019., a predavanja će biti organizovana 11., 12., 17., 18. i 19. 06. od 09.00 do 16.30 u HUB-u 385 (Petračićeva 6, Zagreb).
Cena ovog programa iznosi 1,870 eura (PDV nije uračunat u cenu), a polaznici prve klase će imati popust od 20 odsto.