Digitalni odnosi s javnošću (PR) su strategija koja se koristi kako bi se povećala svest i vidljivost vašeg brenda koristeći digitalne kanale. Digitalni PR je sličan tradicionalnom PR-u, ali pruža mogućnost da dođete do brojnije ciljne grupe i da rezultati budu transparentni i merljivi. 

Da bi ostvarili najveći uticaj, digitalni PR se oslanja na strategije digitalnog marketinga poput optimizacije za pretraživače (SEO), marketinga sadržaja, marketinga uticajnih pojedinaca i društvenih medija.

Digitalni PR omogućava kompanijama da direktno komuniciraju sa svojom ciljnom publikom u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Povezivanjem i deljenjem sa svojom publikom, moguće je započeti dijalog koji pojašnjava vaš fokus i brže širi vesti i informacije.

Koja je razlika između Digitalnog i Tradicionalnog PR-a?

Digitalni i tradicionalni PR imaju svoje razlike i sličnosti u pristupu i strategiji.

Tradicionalni PR podrazumeva saradnju sa novinarima kako bi se dobila mogućnost da se brend pojavi u štampanim publikacijama. Cilj publicista koji se specijalizuju za tradicionalni PR bio je da iskoriste kontakte kako bi svoje klijente promovisali ili citirali u medijima (npr. novinama, magazinima, radio i televiziji), ili u upravljanju reputacijom u kriznim situacijama.

Danas, većina stručnjaka za tradicionalni PR prilagodila se uključujući i digitalni PR – često nalazeći veće čitaoce ili gledaoce u online sadržaju – mada se tradicionalni oblici PR-a i dalje efikasno koriste.

Evo poznatog “PESO medijskog modela za PR” koji je kreirala Valerie Turgeon kako bi prikazala različite vrste medija na koje se PR stručnjaci mogu usmeriti.

P – Plaćeni mediji (Paid Media): Ovo uključuje plaćene oglase, sponzorstva i plaćene članke koji se pojavljuju u medijima.

E – Zarađeni mediji (Earned Media): To su besplatni medijski prostori koji se dobijaju putem odnosa s javnošću, kao što su novinarski članci, intervjui ili recenzije.

S – Deljeni mediji (Shared Media): Ovo uključuje društvene medije i platforme na kojima korisnici mogu deliti, komentarisati i reagovati na sadržaj, što može proširiti vidljivost i angažovanje.

O – Sopstveni mediji (Owned Media): To su medijski kanali koje poput veb sajtova, blogova i društvenih profila, gde se može direktno komunicirati sa publikom.

Ovaj model pruža strukturu za integrisanje različitih vrsta medija u strategiju PR-a, kako bi se postigla što šira vidljivost i uticajnost brenda.

Korišćenje digitalnog PR-a pruža marketarima mogućnosti da:

 1. Dobiju intervjue u online publikacijama: Digitalni PR omogućava brendovima da se pojave u relevantnim online publikacijama kroz intervjue, članke ili druge oblike medijske pokrivenosti, što može povećati vidljivost i uticajnost.
 2. Povećaju online prisustvo: Aktivnosti digitalnog PR-a, poput objavljivanja relevantnog sadržaja na veb sajtovima, blogovima i društvenim mrežama, pomažu u jačanju online prisustva brenda, poboljšavajući prepoznatljivost i dostupnost publike.

3.Iskoriste moć društvenih medija za rast i prepoznatljivost brenda: Digitalni PR omogućava korišćenje društvenih medija kao efikasnog kanala za komunikaciju sa publikom, promociju sadržaja, interakciju sa korisnicima i izgradnju brend prepoznatljivosti i lojalnosti.

Evo nekih prednosti digitalnog PR-a za vaš brend:

 1. Povećanje saobraćaja na web sajtu: Kada se vaš brend češće pominje online, više ljudi će posetiti vaš web sajt, što rezultira povećanjem saobraćaja i potencijalnih kupaca.
 2. Unapređenje SEO-a i rangiranja u pretrazi: Kada se vaš sadržaj objavljuje na visokautoritativnim sajtovima koji sadrže linkove ka vašem web sajtu, vaš SEO rejting će se poboljšati za ciljane ključne reči.
 3. Pozicioniranje kompanije kao autoriteta: Objavljivanje visokokvalitetnih članaka na autoritativnim sajtovima poboljšaće vašu reputaciju kao verodostojnog izvora informacija i povećati poverenje kod publike.
 4. Generisanje earned linkova: Korišćenjem digitalnog PR-a možete dobiti online pominjanja koja su visokokvalitetna i zaslužena, umesto plaćenih.
 5. Generisanje potencijalnih klijenata i prodaja: Kada se vaš brend češće pominje, generisaćete potencijalne klijente koji posećuju vaš veb sajt, što može dovesti do povećanja prodaje.
 6. Unapređenje imidža brenda i povećanje poverenja: Vaša ciljna publika će čuti više pozitivnih stvari o vašem brendu i videti veći broj pozitivnih recenzija kupaca.
 7. Lakše praćenje uspeha: Za razliku od tradicionalnog PR-a koji je često bio usmeren na širu publiku i težak za merenje, korišćenjem UTMs ili praćenjem parametara možete videti kako vaša PR kampanja funkcioniše.
 8. Ekonomičnost: Prednost PR-a je što ne mora koštati mnogo. Jednostavan distribucija saopštenja za medije ili kontaktiranje uspostavljenih novinara ili blogera može dovesti do uspeha.

Kako koristiti društvene medije za PR?

Malo alata je moćnije u digitalnoj PR kampanji od društvenih medija. Putem društvenih medija, možete se povezati sa kupcima i uticajnim osobama, proučavati strategiju vaših konkurenata i kontinuirano učestvovati u razgovorima o vašoj niši.

Dok nastavljate da pišete i objavljujete dodatne kvalitetne sadržaje, nastavite da ih promovišete na društvenim mrežama i podstičete druge da ih dele i promovišu. Pružajte vrednost i informacije koje vrede deljenja i vrede diskusije.

Kako započeti digitalnu PR kampanju?

Bilo da sami vodite svoju digitalnu PR ili koristite agenciju za digitalni PR, početak je važan. Kada počnete da koristite online kanale kako biste počeli graditi svoj brend, možete analizirati šta funkcioniše, a šta ne, i napraviti promene ako je potrebno.

Kako možete započeti?

 1. Upoznajte svoju ciljnu publiku. Koristite ankete i interakciju na društvenim medijima kako biste upoznali ljude koji su zainteresovani za vaš brend i njegovu poruku. Takođe će vam pomoći kreiranje jasnih profila kupaca.
 2. Postavite svoje ciljeve – Razumite svoje ciljeve i KPI-jeve za vaše digitalne PR aktivnosti i pratite ih.
 3. Izgradite ključne odnose – Istražite i koristite podatke kako biste proizveli autoritativan sadržaj uspostavljanjem odnosa sa uticajnim osobama i top blogerima u vašoj niši.
 4. Brainstorming ideja – Znate šta želite reći, ali kako to možete reći da se izdvojite iz gužve online? Idejno stvaranje sadržaja je jedan od najtežih, ali najvažnijih elemenata. Ako to uradite kako treba, podstaknućete angažovanje. Obratite pažnju i na istraživanje u ovoj fazi kako biste znali da su informacije koje komunicirate tačne i relevantne.
 5. Pogledajte svoje resurse – Koliko vremena imate na raspolaganju za digitalni PR može biti faktor u odluci da li ćete to sami raditi ili outsourcovati. Razmislite o outsoursovanju dela ili celokupnog digitalnog PR-a ako nemate puno vremena.

Što više digitalnih PR strategija koristite, to je veća verovatnoća da ćete poboljšati reputaciju svog brenda i uspešno rasti posao.

Kako meriti uspeh digitalne PR kampanje

Jedna od sjajnih stvari kod digitalnog PR-a je to što je moguće pratiti i meriti. To znači da možete videti koje kampanje ili poruke beleže uspeh, a koje padaju u vodu.

Ali koje metrike treba koristiti za merenje i izveštavanje o performansama?

 1. Klikovi – Ako je u članku ili objavi uključen link, možete pratiti aktivnost klikova na njega i videti koliko puta je kliknuto.
 2. Linkovi – Pogledajte koliko linkova je vaša kampanja dobila i kvalitet tih linkova.
 3. Društveno deljenje – Koliko je puta kampanja ili članak podeljen na društvenim mrežama i od strane koga?
 4. Potencijalni klijenti ili prihod – Možete li pripisati neke potencijalne klijente ili prihod kampanji? To možete videti pregledom prvog ili poslednjeg posetjenog URL-a u GA4 ili postavljanjem “Dogadjaja” cilja. Da li je došlo do skoka u prihodima kada je kampanja pokrenuta ili se vodila?
 5. ROI – Da li je kampanja ostvarila dobar ROI? To može biti vidljivost, saobraćaj na veb sajtu, sentiment brenda ili prihod.

Konačno, vaša digitalna PR strategija treba da se fokusira na pružanje korisnog i informativnog sadržaja za vašu publiku. Takođe se pobrinite da se vaš sadržaj integriše u temeljne stubove sadržaja i SEO strategiju za širi poslovni kontekst.

Soruce: Digital Marketing Institute