Institut za digitalne komunikacije u saradnji sa Centrom za edukaciju Privredne komore Srbije organizuje jednodnevni seminar ‘Digitalni marketing i brending na društvenim mrežama. Seminar će biti održan 20. marta 2017. godine u prostorijama PKS.

Teme koje će biti obrađene su:

  • Digitalni marketing – Strategija i planiranje
  • Brending na društvenim mrežama
  • Krizna komunikacija na internetu

 

Digitalni marketing i društvene mreže postali su jedan od primarnih oblika komunikacije na internetu. Pored toga, oni su i ključna komponenta marketinških strategija za sve vidove poslovanja. Ovaj seminar podučiće vas neophodnim veštinama kako biste napredovali u domenu marketinga na digitalnim medijima, sa posebnim osvrtom na društvene mreže.

Seminar je namenjen glavnim stratezima preduzeća, ali i marketing komunikacijskim i brend menadžerima koji su uključeni u planiranje, realizaciju ili merenje i evaluaciju efekata digitalnih kampanja, posebno onih koje kao glavni komunikacijski kanal koriste društvene mreže.

Na seminar se možete prijaviti slanjem poruke na mail edukacija@pks.rs