Pozivamo vas na otvoreno predavanje Uvod u digitalni marketing koje ima za cilj da vas upozna sa osnovama strateškog planiranja, principima digitalnog marketinga, odabiru pravih kanala komunikacije, analizi ciljnih grupa i postavljanju SMART ciljeva.

Teme koje pokriva ovaj kurs:

 • Osnovni principi digitalnog marketinga
 • Planiranje
 • Situaciona Analiza
 • Prikupljanje informacija
 • Definisanje ciljne javnosti
 • Definisanje ciljeva
 • Odabir relevantnih kanala komnikacije
 • PROPEL
 • Akcioni plan
 • Budžet
 • Merenje

Program koji je baziran na metodologiji DMI-a će vam predstaviti Ana Mirković, predavač na modulima Uvod i digitalni marketing i Strategija i planiranje.

Open Day održaćemo u četvrtak, 5. septembra od 15 časova. Predavanje je besplatno i deo je naše inicijative da vas upoznamo sa programima i kursevima koji se održavaju u okviru Digital Communications Institute-a. Prijave poslati kroz formu ispod teksta ili na email adresu contact@digitalcommunicationsinstitute.com

Čekamo vas na Institutu za digitalne komunikacije (Knićaninova broj 3, Dorćol, Beograd).