DCI PROGRAM

Veštine novog doba

INFORMACIJE O PROGRAMU

Početak kursa:

24.10.2023.

Broj modula:

20

Cena:

€ 900,00

Moduli:

 1. Kako da vas ljudi stvarno čuju i razumeju
 2. Komunicirajte bolje: Različiti tipovi ličnosti – isti cilj
 3. Brending
 4. Društvena uloga i odgovornost
 5. Liderstvo – savremene tehnike i strategije
 6. Život u javnom prostoru
 7.  Upravljanje znanjem – da li zaista znamo šta znamo?
 8. TIM – Together Everyone Achieves More
 9.  Izvan okvira: Kreativnost i inovacija
 10. Socijalna i emocionalna inteligencija
 11. Komunikacija na društvenim mrežama
 12. Medijska pismenost
 13. Digitalna finansijska pismenost
 14. Rodna ravnopravnost/stereotipi
 15. Mobing: identifikacija i odgovor
 16. Balansiranje poslovnog i privatnog života
 17. Poslovni bonton
 18. Javni nastup I
 19. Javni nastup II
 20. Motivacija, inicijativa i produktivnost

program

Veštine novog doba

PITANJA I ODGOVORI

PROGRAMI I KURSEVI

  Go To Top Arrow Up