Lični brending postaje sve važniji. Svaki treći menadžer misli da je dobar lični marketing glavni faktor uspeha u karijeri, što pokazuje i istraživanje nemačkog udruženja menadžera. Samo četiri odsto menadžera misli da je stručna kvalifikacija uzrok unapređenja broj jedan.

Internet i društveni mediji odličan su kanal za kreiranje ličnog brenda. Da bismo govorili o ličnom brendu, neophodno je voditi računa o jedinstvenosti, onom momentu u kome se jedna osoba diferencira od ostalih koje se bave sličnim poslom. Vrlo je važan taj momenat diferencijacije koji je posledica specijalizacije za određenu temu: šta je to nešto po čemu smo mi posebni, šta bolje i više znamo od drugih i u čemu postižemo bolje rezultate? To su pitanja na koja moramo odgovoriti. Takođe, neophodno je stalno raditi na unapređenju svojih znanja i veština, a onda je svaka promocija onoga što znamo laka i lepa 🙂

Savet je da otkrijemo šta je ono u čemu smo zaista dobri i da potom napravimo jednogodišnji ili višegodišnji plan usavršavanja da bismo bili još bolji. Internet nam je dao mogućnost da dođemo do svih raspoloživih znanja na jako jednostavan način – to moramo koristiti da budemo informisaniji i stručniji, ali i da informacije o tome koliko smo u nečemu posebni, plasiramo onima do kojih one treba da dođu.

Bolja