Content marketing podrazumeva kreiranje i distribuciju relevantnog i korisnog sadržaja kako bismo privukli i angažovali ciljnu publiku, bez direktnog promovisanja proizvoda ili usluga. Osnovni cilj content marketinga je izgradnja odnosa sa publikom, pružajući im korisne informacije, zabavu ili korist. 

Prema Mischi McInerney, glavnom marketing direktoru u Institutu za digitalni marketing, “Content marketing treba da bude relevantan i dosledan. Radi se o privlačenju i uključivanju ciljne publike pružanjem informacija, zabave ili odgovora na njihove potrebe. To nije prodajna poruka.”

Postavljanje ciljeva

Počnite postavljanjem ciljeva koji targetiraju sve faze prodajnog levka. 

Za svaku fazu, utvrdite relevantne KPI-jeve. 

Na primer:

 • Povećati doseg brenda i angažovanje
 • Povećati razmatranje
 • Povećati konverziju
 • Povećati zagovaranje
 • Razumevanje vaše ciljane publike

Pre nego što kreirate sadržaj, razumite svoju publiku i njihove potrebe kreirajući idealne persone. Koristite alate poput Google Analytics-a za prikupljanje demografskih podataka i informacija o potrebama i ponašanju vaših potencijalnih kupaca.

Budite relevantni

Relevantnost je ključna za efikasan sadržaj. Uskladite svoj sadržaj sa onim što vaša publika želi i treba, umesto da se fokusirate isključivo na ono što želite da prenesete.

Koristite metode poput istraživanja ključnih reči, social listening-a i SEO-a kako biste osigurali relevantnost.

Koristite levak korisničkog putovanja

Prilagodite svoj sadržaj svakoj fazi putovanja kupca kako biste efikasno povećali prodaju.

Uspostavite stubove sadržaja

Pronađite osnovne stubove poslovanja koji povezuju brend sa ključnim faktorima za ostvarivanje profita.

Razvijte push-and-pull pristup

Balansirajte push-and-pull taktike kako biste efikasno angažovali potrošače. Push taktike promovišu vaš brend ili proizvod, dok pull taktike privlače potrošače ka vašem sadržaju.

Koristite hub-and-spoke taktike

Fokusirajte kreiranje sadržaja oko širokih tema koristeći hub-and-spoke taktike. Ovo gradi autoritet na specifičnim temama i poboljšava metrike poput rangiranja ključnih reči i konverzija.

Kreirajte sadržaj za prikupljanje podataka

Ponudite vredan sadržaj kako biste podstakli korisnike da pruže svoje lične informacije. Tipovi sadržaja za prikupljanje podataka uključuju e-knjige, webinare i vodiče.

Povećajte vidljivost brenda koristeći uticajne ličnosti

Iskoristite uticajne osobe, lojalne kupce i preporuke kako biste povećali doseg i kredibilitet vašeg brenda.

Postavite KPI-jeve i merite uspeh

Odredite KPI-jeve kako biste pratili efikasnost vaše strategije. Pratite metrike poput posete veb sajtu, angažovanja, konverzija i deljenja.

Prateći ove korake, možete razviti sveobuhvatni plan content marketinga.

Primeri KPI-jeva za sadržaj su:

 • Poseta veb sajtu
 • Novi vs. povratnih posetilaca
 • Vreme provedeno na sajtu
 • Angažovanje
 • Preuzimanje ili prijavljivanje (prikupljanje podataka)
 • Stopa napuštanja sajta
 • Konverzije
 • Beklinkovi
 • Deljenja

Pratite svoje KPI-jeve uz naš šablon za praćenje

Da biste implementirali sveobuhvatnu strategiju, morate kontinuirano meriti svoj uspeh. Koristite ovaj alat za kontrolnu tablu content marketinga kako biste pratili svoje KPI-jeve na osnovu četiri kategorije: svest, razmatranje, konverzija i zagovaranje. Preuzmite ga sada.

Pokrenite ili unapredite svoju karijeru u digitalnom marketingu

U ovom novom dobu veštačke inteligencije, marketinški stručnjaci – kako novi, tako i već etablirani – moraju osvežiti i usavršiti svoje veštine. Naš Certified Digital Marketing Professional će vas upoznati sa osnovama digitalnog marketinga i dublje se pozabaviti ključnim oblastima poput marketinga sadržaja, društvenih mreža, SEO-a, e-pošte, digitalne strategije i mnogih drugih. Rezervišite svoje mesto na kursu danas!

Izvor: Institut za digitalni marketing