Francuski nadzorni organ – CNIL je u januaru ove godine izrekao Google-u novčanu kaznu u visini od 50 miliona evra zbog nepoštovanja odredbi GDPR-a. Ovo je prva novčana kazna izrečena nekom tehnološkom gigantu, koja se zasniva na famoznom GDPR-u.

CNIL je ustanovio da je Google učinio više povreda GDPR-a – nepostojanje transparentnosti u radnjama obrade, neadekvatno informisanje korisnika i nepostojanje punovažnog pristanka u vezi sa personalizovanim reklamama.

Obaveštenje o privatnosti koje je izabrao Google ne ispunjava kriterijume iz GDPR-a. Osnovni elementi ovog obaveštenja kao što su svrha obrade, periodi zadržavanja ličnih podataka ili kategorije ličnih podataka, koji se koriste za personalizovano reklamiranje su razbacani u više dokumenata, sa linkovima koji zahtevaju posebne ‘klikove’ da bi im se pristupilo (nekada i 5,6 akcija pre nego što se dobije potpuna informacija). Zbog toga korisnici nisu u mogućnosti da razumeju obim radnji obrade ličnih podataka od strane Google-a, iako su te aktivnosti mnogobrojne i veoma intruzivne po korisnike.

Bez obzira na to što Google tvrdi da dobija pristanak za personalizovane reklame, CNIL je ipak utvdio da taj pristanak nije u skladu sa GDPR-om, iz dva razloga. Prvi razlog jeste to što taj pristanak nije dovoljno informisan. Informacije o radnjama obrade su razbacane u više dokumenata i zato korisnik nije upoznat sa obimom tih aktivnosti (npr. u sekciji ‘Ads Personalization’ nije moguće ustanoviti koji su svi servisi, sajtovi i aplikacije umešani u radnje obrade – Google search, Youtube, Google home, Google maps, Playstore….). Drugi razlog je to što je pristanak koji Google dobija ne ispunjava uslove specifičnosti i nedvosmislenosti. Takozvani ”checkbox” odnosno polje za potvrdu za personalizovane reklame je unapred štikliran i na kraju korisnik da bi kreirao svoj nalog može jedino da prihvati sve radnje obrade od strane Google-a. Na ovaj način nije mu ostavljena opcija da određene radnje obrade (presonalizovane reklame) za sebe eventualno isključi.

Google je naravno podneo žalbu na ovakvu odluku francuskog nadzornog organa.

U iščekivanju odluke o žalbi pozivamo vas da dođete na kurs o GDPR-u u nedelju 14. aprila od 10 časova, gde ćemo proći kroz osnovne principe GDPR-a, pravilno kreiranje obaveštenja o privatnosti i pristanka, ali i pričati o konkretnim primerima iz GDPR prakse.