SEE Regional Digital Data and Trading Manager

IPG Mediabrands

Vladimir Milićević

Vladimir je stručnjak za oglašavanje i marketing sa preko 5 godina iskustva u medijskoj industriji u međunarodnim kompanijama.

On je dokazani vođa tima i izvršni rukovodilac koji je orijentisan ka rezultatima, vredan i efikasan istraživač sa dokazanim iskustvom u donošenju odluka.

Trenutno je na poziciji SEE Regional Digital Data and Trading Manager u IPG Mediabrands.

Na DCI u okviru programa Certified Digital Marketing Professional Vladimir predaje modul Analytics with Google Analytics.