BLOG

Tatjana_Vojtehovski_300x300

Pin It
Avatar
Boris Trivan

Nakon 20 godina u arheologiji i bezbroj iskopavanja u Egiptu, odlučio je da sa izučavanja prošlosti pređe na istraživanje budućnosti. Indiana Jones digitalnih komunikacija – “Mi jednostavno prolazimo kroz istoriju. Ovo sada... ovo je istorija.” Tvorac Pokojne Mileve, fenomena koji se razvio na društvenim medijima, a potom se proširio i na tradicionalne. Kao Pokojna Mileva je razvio community od preko 500.000 pratilaca i mogućim reach-om od preko 20 miliona ljudi.

Leave a Reply