Programme Director

Digital Communications Institute

Sanja Knežević

Sanja je programska direktorica Instituta za digitalne komunikacije i predavač na modulu Social Media Marketing u okviru Certified Digital Marketing Professional Programa.

Digitalnim marketingom se bavi od 2015. godine kada je prihvatila poziv osnivača DCIa, Borisa Trivana, da bude njegova asistentkinja na Institutu i priliku da uči od najboljih.

Teme kojima se bavi su: Odnosi sa javnošću, Efektivna poslovna komunikacija, Korporativna komunikacija i identitet, Krizna komunikacija, Lični brending, Sponzorstvo, Event menadžment i odnosi sa medijima, Branding.

Predavač je na programima edukacija o značaju digitalnih medija za unapređenje poslovanja.