CEO

Four Dots

Radomir Basta

Veteran SEO industrije u regionu sa preko 8 godina iskustva, CEO i lead SEO strategist u Four Dots digital marketing agenciji, kao i executive chairman Elevate Digital agencije iz Hong Konga.

Razvio je 3 web alata fokusirana na SEO industriju: Reportz.io, Dibz.me i Base.me

Basta je redovni govornik na konferencijama relevantnim za industriju.

Predavač SEO modula na DCI je poslednjih 5 godina.