Communication manager

Deepit AG

Nikola Popović

Strastveni preduzetnik koji je svoj hobi o blockchain-u pretvorio u posao.

Nikola ima više od 12 godina iskustva, radeći kao vođa tima i donosioca odluka u industriji marketinga i prodaje.

Suočavajući se sa velikim poslovnim mogućnostima, uspeo je da razvije veliku sposobnost da uhvati nove trendove i da ih pretvori u nešto smisleno i privlačno za druge ljude koji imaju manje uvida.

Njegove veštine su fino usaglašene kako bi se postigli maksimalni rezultati i najviši nivo vrednosti, te kako bi se osiguralo da su kompetencije isporučenog znanja u potpunosti razumljive klijentima i polaznicima kursa.

Na DCI Nikola je jedan od predavača na programu Blockchain Technology: Principles and Applications.