Copywriter

Drive

Luka Ličina

Luka se već sedam godina aktivno bavi komunikacijama. Tokom svoje karijere bavio se različitim vrstama komuniciranja u više sfera – od fakulteta, preko nevladinog sektora, do PR i marketinških agencija. Sebe je pronašao u digitalnim vodama i već više godina stvara online sadržaj za brojne vodeće domaće i multinacionalne klijente.

Nakon stečene diplome iz novinarstva na Fakultetu političkih nauka završava i master studije komunikologije na istom fakultetu. Trenutno radi kao kopirajter u agenciji Drive pri I&F McCANN grupi i kao UNICEF konsultant za kopirajting i novinarstvo.

Predavač je na modulu Content marketing.