LinkedIn

Više o modulu:

Modul LinkedIn vam daje obimno znanje koje su prednosti ove mreže i koliko vam može koristiti u marketinške svrhe. Savladaćete specifične karakteristike ove platforme koje će vam pomoći u ostvarivanju ciljeva vaše kampanje.

Po završetku modula, bolje ćete razumeti koliko je važno objediniti prisustvo vaše organizacije i ličnih naloga. Težište ovog modula je u povezivanju sa ostalim članovima ove platforme.

Pomoću ovog modula, uvidećete značaj LinkedIn-a kao platforme za oglašavanje i naučiti kako da lako doprete do vaše ciljne javnosti. Pomoću znanja koje ćete dobiti iz ovog modula, razvićete veštine da kreirate i implementirate delotvorne marketinške strategije na LinkedIn-u.

Kursevi: