Future Trends

Više o modulu:

Future Trends modul se bavi najnovijim trendovima iz oblasti društvenih mreža i novonastalim platformama na kojima možete plasirati vaš sadržaj.

Budući da su društvene mreže polje digitalnog marketinga koje se razvija rapidnom brzinom, naš je imperativ da pokrijemo sve segmente pružajući vam analitički osvrt na razvoj novih i budućih platformi.

Takođe, ovaj modul će vam unaprediti znanje i o već postojećim platformama, kao što su Instagram, Tumblr, Pinterest i Flickr. Cilj ovog modula je da razvijete veštine kojima biste mogli da se prilagodite bilo kojoj platformi koju želite da uključite i svoju strategiju nastupa na društvenim mrežama.

Kursevi: