Certified Digital Marketing Professional

Više o kursu:

 

 

CDMP Online
Najprestižniji program iz digitalnog marketinga od sada možete slušati i onlajn, na srpskom jeziku, sa našim dobro poznatim predavačima.

Globalni standard edukacije u oblasti digitalnog marketinga.

Bilo da ste apsolutni početnik, preduzetnik ili profesionalac iz oblasti marketinga u potrazi za načinima unapređenja znanja i veština, ovaj kurs je savršen izbor za Vas.

Sveobuhvatan petodnevni program Vas vodi kroz ključne veštine digitalnog marketinga koje zahteva moderna industrija i sa sobom nosi Digital Marketing Institute sertifikat koji je priznat u celom svetu. Naučite Google Ads, marketing na društvenim medijima, SEO, Google Analytics i još mnogo toga.

Certified Digital Marketing Professional (CDMP), usklađen sa European Qualifications Framework-om (EQF), je najpopularniji program Digital Marketing Institute-a iz Irske i jedini u svetu priznat od vodećih tehnoloških kompanija, među kojima su Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Microsoft, IBM i drugi. Ovaj i druge programe edukacije razvijaju, oblikuju i unapređuju vodeći svetski stručnjaci kroz industrijski savetodavni odbor. DCI je regionalni partner Digital Marketing Institute-a i ekskluzivni partner za teritoriju Srbije.

Predavači na programu CDMP, vodeći stručnjaci u svojim oblastima sa dugogodišnjim internacionalnim iskustvom, će Vas upoznati sa najrelevantnijim aspektima nastupa na digitalnim kanalima komunikacije.

Sertifikacijom u oblasti digitalnog marketinga potvrđujete da odlično razumete kako postaviti efektivne strategije i implementirati moćne kampanje koje donose rezultate. Od marketinga na društvenim medijima do oglašavanja na pretraživačima, naučićete sve što je potrebno za uspeh u digitalnom marketingu.

Ocena studenata
92% polaznika tvrdi da je ovaj program imao pozitivan uticaj na razvoj i napredak u karijeri. Sertifikacije Digital Marketing Institute-a, razvijene u saradnji sa vodećim svetskim stručnjacima  i tehnološkim gigantima, pomogle su čitavoj generaciji profesionalaca u razvoju karijere.

Postanite Certified Digital Marketing Professional.

Osnažite Vaš kredibilitet i unapredite znanje, poziciju i karijeru.

Cena programa

Učionica: 799€ + PDV

Online: 559€ + PDV

Troškovi sertifikacije u Pearson VUE centru: 180€ + PDV

 

 

Moduli

Introduction to Digital Marketing (Digital v Traditional)
Digital Teams
Digital Research
Audiences/Personas
Planning
Setting business objectives
Introduce digital strategy (what will be covered in M10 and how will everything in between apply to that)

Overview of content management
Storyboarding
Content Creation, Curation etc.
Brand
Editorial Calendars

Community management
Social CRM and social customer service
Influencer outreach
Social platforms & Apps (FB, LI, Twitter, Instagram, Snapchat etc.)
Contingency plans

Topics:

Paid Versus Organic Search

How Search Engines Work

Keywords

SERPs (Search Engine Results Pages)

Types of SEO Objectives

Setting Objectives

Types of Keywords

How to Conduct Keyword Research

Turning Research into Content

Technical Optimization

On-Page Optimization

Off-page Optimization

SEO Action Plan

Traffic sources

Types of SEO metrics

Measuring success

Topics:

Paid Versus Organic Search

Search Engines

Benefits of Paid Search

Campaign Elements

Google AdWords

Account Structure

Account Elements

Keyword Research

Campaign Creation

Budget Management

Bidding

Campaign Optimization

Campaign Measurement

Advanced Measurement

Topics:

Concepts / Platforms / Advertising Buying Mechanisms / Campaign Objectives / YouTube Channel Setup / Video Upload / Video Management / Video Analytics / Google Display Network / Display Ad Formats / Video Ad Formats

Also:

Display Campaign Creation / Display Ad Creation / Video Campaign Creation / Video Ad Creation / Targeting / Audience Targeting / Contextual Targeting / Advanced Targeting / Targeting Exclusions / Remarketing / Bidding / Metrics / Display Campaign Reporting / Video Campaign Reporting / Google Analytics Reporting / Campaign Optimization

 

There are various types of emails, including:
Announcement email / Product update / Newsletter / Event invitation / Social media updates / Internal updates

Also:

How to develop a high performing email strategy

What an email service provider is and the role it plays in running email campaigns

How you can capture more data about your contacts

How you can grow and manage your contact database

And:

Audience / Subject Line / Email Copy / Email Design / CTAs / Images / Email Campaign Creation / Deliverability Factors / Campaign Delivery Challenges / Campaign Delivery Management / Email Testing / A/B Testing / Campaign Performance / Optimizing / Minimizing Bounces / Marketing Automation / Marketing Automation Process

Optimizing landing pages
Clear content
Getting the best results out of your website
Best practices
Writing effective copy for your website (about, product pages, what we do etc.)
Imagery – how to display
The customer journey
CTAs,
Brand
UX
Remarketing

 

Modul Analitika daje ceo set informacija i merenju, praćenju i optimizaciji svim aktivnostima na digitalnim medijima.

Naučićete kako se pravi online struktura izveštavanja za vaš biznis i saznati sve o spektru specijalizovanih alata koji su na raspolaganju da vam pomognu da razumete kako da merite i pratite šta se dešava na mreži.

Razumećete biznis benefite koji su posledica korišćenja formalnih programa za analitiku i naučićete kako da podesite accounts, profile i dozvole da biste se prijavili za analitiku i pratili aktivnosti na vašim sajtovima.

Otkrijte kako da uskladite ključne ciljeve svog poslovanja sa analitičkim metodama, kao i kako da saznate sve detalje o vašim ciljnim javnostima: odakle su, koje su im demografske karakteristike, navike, interesovanja itd.

Teme koje pokriva ovaj modul:

 • Key Analytics Concepts
 • Goal Set-up
 • Account Set-up
 • Analytics Code
 • Analytics Profiles
 • Goal Configuration & Funnels
 • Audience
 • Dashboard
 • Technology
 • Advertising
 • Adwords Campaigns
 • Traffic Sources
 • Scheduling & Delivery
 • Bounce Rate
 • Site Speed
 • Site Search
 • Events
 • Conversions
 • eCommerce
 • Reporting
 • Real Time Reporting
 • Intelligence Reporting
 • Customised Reporting
 • Laws & Guidelines
Ovaj modul vam donosi znanje o strukturisanom pristupu koji sublimira sve prethodno naučeno u cilju definisanja jasne, precizne i koherentne strategije digitalne komunikacije i izrade digitalnog marketing plana.

Ovaj modul je potpuno baziran na metodologiji DMI-a. Ona inkorporira devet koraka koja su bazirana na tri odvojena dela.

Prvi deo sadrži vežbe situacione analize, proces prikupljanja formalnih informacija i definisanja ciljne javnosti.

Drugi deo razvija set jasnih i logičkih ciljeva za definisanje i realizaciju digitalnog marketing plana.

Odgovarajući alati se biraju na osnovu targetirane javnosti, a ciljevi i budžet se postavljaju na osnovu detaljno analiziranih kanala u okviru DMI okvira.

Akcioni plan se razvija tako da obezbedi koherentnu strukturu projekta, uključujući milestone-ove, isporuke i resurse.

Treći deo metodologije DMI-a naglašava značaj učestalih procesa praćenja, analize i unapređenja na osnovu učinka.

Nakon ovog kursa moći ćete da kreirate Digitalni marketing plan za svoju organizaciju/firmu/kompaniju, kao posledicu uspešno sprovedene i efikasne strategije digitalne komunikacije.

Teme koje pokriva ovaj modul:

 • Key Strategy & Planning Concepts
 • First Steps
 • Planning
 • Situation Analysis
 • Information Gathering
 • Target Audience
 • Setting Objectives
 • Appropriate Tools
 • Action Plan
 • Setting the Budget
 • Measurement
 • Iteration & Enhancement
 • Laws & Guidelines