Leadership Communication

Više o kursu:

Ako vam se često događa da sagovornik ne razume ono što ste želeli da kažete, iako ste dali sve od sebe, ovaj kurs je stvoren za vas.

Dobra komunikacija je osnova našeg poslovnog i privatnog života, budući da je jedna od najvažnijih stvari da se sa ljudima u okruženju dobro razumemo. Međutim, ne postoji osoba koja je rođena sa savršenim komunikacionim veštinama – one se unapređuju čitavog života. 

Baš zato što se veština razgovora, slušanja i razumevanja može naučiti, osmislili smo kurs koji će vam pomoći da uvek pošaljete tačno onakvu poruku kakvu ste želeli, bez frustracije i osećaja da vas ljudi uvek pogrešno shvataju iako ste se baš potrudili da im objasnite.

Kroz pažljivo koncipiranu trodnevnu ravnotežu teorijskog znanja i praktičnih vežbi dobićete znanja iz komunikacije koja ćete moći da primenite odmah, a prepoznaćete i da su rezultati naučenog vidljivi istog trenutka. 

Ukoliko vas zanimaju odgovori na pitanja poput:

Zašto se sa nekim ljudima nikako ne razumemo? Šta čini komunikacijski šum? Kako primamo, a kako šaljemo informacije? Šta dovodi do nerazumevanja? Može li se komunikacijom uticati na akcije drugih ljudi? Kako drugima nije jasno da sam ja u pravu? Ima li ljudi koji neće da razumeju ono što govorimo? Ko je odgovoran za pogrešno razumevanje? Šta je presudno za tok komunikacije? Odakle stvarno dolazi trema pri javnom nastupu?

 

Kurs Leadership Communication daće vam odgovore. Po završetku teorijskog i praktičnog dela kursa odmah ćete moći da primenite sledeća znanja i veštine:

  • Tehnike upravljanja komunikacijskim procesima
  • Prikupljanje informacija od sagovornika
  • Upravljanje komunikacijom u visoko stresnim situacijama
  • Tehnike prevazilaženja nerazumevanja među sagovornicima
  • Prepoznavanje jezičkih obrazaca sagovornika
  • Uspostavljanje liderstva u komunikacijsksim procesima
  • Argument kao mogući oslonac ili zamka komunikacije
  • Uspešna prezentacija u četiri koraka
  • Postizanje ciljeva komuniciranjem, a ne ubeđivanjem

* Predavanja počinju u 18 časova i traju do 21 čas.