DCI PROGRAM

Veštine novog doba

INFORMACIJE O PROGRAMU

Početak kursa:

24.10.2023.

Broj modula:

20

Cena:

€ 900,00

Moduli:

 1. Komunikacija – verbalna, neverbalna i digitalna
 2. Slušanje, uspostavljanje odnosa sa sagovornikom, kreiranje odnosa poverenja
 3. Lični brend i javni nastup
 4. Efektivna poslovna komunikacija, korporativni identitet i korporativna komunikacija
 5. Komunikacija sa različitim tipovima ličnosti
 6. TIM – Together Everyone Achieves More
 7. Veštine logičkog i kritičkog razmišljanja
 8. Kreativnost i inovativnost
 9. Odnosi s medijima, odnosi s javnošću i krizni PR
 10. Digitalna komunikacija (komunikacija na društvenim mrežama) i Online PR
 11. Medijska i informaciona pismenost
 12. Finansijska pismenost
 13. Socijalna i emocionalna inteligencija
 14. Liderstvo
 15. Mobing
 16. Motivacija, inicijativa i produktivnost
 17. Socijalne veštine i adaptibilnost
 18. Poslovni bonton
 19. Balansiranje poslovnog i privatnog života
 20. Rodna ravnopravnost/stereotipi

program

Veštine novog doba

PITANJA I ODGOVORI

PROGRAMI I KURSEVI

  Go To Top Arrow Up