Strategija i planiranje u digitalnom marketingu

Više o tečaju:

Cilj ovog tečaja je predstaviti metodologiju definiranja jasne, precizne i koherentne strategije digitalne komunikacije i izrade plana digitalnog marketinga. Tečaj je potpuno baziran na metodologiji DMI-a.

Prvi dio tečaja sastoji se od situacijske analize, procesa prikupljanja formalnih informacija i definiranja ciljne javnosti.

Drugi dio tečaja razvija set jasnih i logičkih ciljeva za definiranje i realizaciju plana digitalnog marketinga. Odgovarajući alati biraju se na bazi ciljane javnosti, a ciljevi i budžet postavljaju se na osnovi detaljno analiziranih kanala unutar DMI okvira. Akcijski plan se razvija tako da osigura koherentnu strukturu projekta, uključujući milestone-ove i resurse.

Treći dio tečaja predstavlja PROPEL model na kojem je bazirana DMI metodologija i naglašava značaj učestalih procesa praćenja, analize i unapređenja na osnovi prethodno postignutih rezultata.

Nakon ovog tečaja moći ćete kreirati plan digitalnog marketinga za svoju organizaciju / firmu  / kompaniju.

Teme koje obuhvaća ovaj tečaj:

 • Osnovni principi digitalnog marketinga
 • Planiranje
 • Situacijska analiza
 • Prikupljanje informacija
 • Definiranje ciljeva
 • Odabir relevantnih kanala komunikacije
 • PROPEL
 • Akcijski plan
 • Budžet
 • Mjerenje
 • Iteracije i unapređenje strategije