Veštine novog doba

Opis kursa

Ovaj program je kreiran u skladu sa potrebama koje novo doba sa sobom nosi – komunikacija se u eri novih tehnologija enormno ubrzala, naši ljudi koriste mnogo platformi za prikupljanje informacija, kreiranje sadržaja i održavanje odnosa sa drugima, a paralelno se na njima odvija intenzivni proces prenošenja marketinških i prodajnih poruka.

Kako se u svemu tome snaći, na koji način pristupiti korisnicima naših usluga, a da ne budemo samo još jedna poruka koja ih „smara“, ne daje im relevantnu informaciju i doprinosi zatvaranju za komunikaciju sa našim brendom, firmom i nama lično? Svi govore o tome da se svet tehnologija brzo menja, a paralelno se u tom svetu menja i svako od nas, naše navike i stavovi su sve više fluidne i u pokušaju da se adaptiramo, često budemo umorni, zbunjeni i osećamo se izgubljeno.

Ovaj program je definisan sa ciljem da osnaži svakog ko kroz predavanja i radionice prođe, da da strateški okvir planiranja, pripreme, implementacije i evaluacije svake aktivnosti koja se odnosi na komunikaciju sa pripadnicima ciljne javnosti koja treba da da vrednost svakom biznisu. I osnaživanju samog biznisa kroz perspektive digitalne transformacije i adekvatno definisane strategije poslovanja.

MODULI:

 • MODUL 1 Komunikacija – verbalna i neverbalna
 • MODUL 2 Slušanje, uspostavljanje odnosa sa sagovornikom, kreiranje odnosa poverenja
 • MODUL 3 Lični brend i javni nastup
 • MODUL 4 – Efektivna poslovna komunikacija, korporativni identitet i korporativna komunikacija
 • MODUL 5 Psihologija ličnosti / komunikacija sa različitim tipovima ličnosti
 • MODUL 6 – TIM – Together Everyone Achieves More
 • MODUL 7 Veštine logičkog i kritičkog razmišljanja
 • MODUL 8 – Kreativnost i inovativnost
 • MODUL 9 Odnosi s medijima, odnosi s javnošću i krizni PR
 • MODUL 10 Digitalna komunikacija (komunikacija na društvenim mrežama) i Online PR
 • MODUL 11 – Medijska i informaciona pismenost
 • MODUL 12 – Finansijska pismenost
 • MODUL 13 – Socijalna i emocionalna inteligencija
 • MODUL 14 – Liderstvo
 • MODUL 15 – Mobing
 • MODUL 16 – Motivacija, inicijativa i produktivnost
 • MODUL 17 Socijalne veštine i adaptibilnost
 • MODUL 18 – Poslovni bonton
 • MODUL 19 Balansiranje poslovnog i privatnog života
 • MODUL 20 – Rodna ravnopravnost/stereotipi