Veštine novog doba

Opis kursa

Ovaj program je kreiran u skladu sa potrebama koje novo doba sa sobom nosi – komunikacija se u eri novih tehnologija enormno ubrzala, naši ljudi koriste mnogo platformi za prikupljanje informacija, kreiranje sadržaja i održavanje odnosa sa drugima, a paralelno se na njima odvija intenzivni proces prenošenja marketinških i prodajnih poruka.

Kako se u svemu tome snaći, na koji način pristupiti korisnicima naših usluga, a da ne budemo samo još jedna poruka koja ih „smara“, ne daje im relevantnu informaciju i doprinosi zatvaranju za komunikaciju sa našim brendom, firmom i nama lično? Svi govore o tome da se svet tehnologija brzo menja, a paralelno se u tom svetu menja i svako od nas, naše navike i stavovi su sve više fluidne i u pokušaju da se adaptiramo, često budemo umorni, zbunjeni i osećamo se izgubljeno.

Ovaj program je definisan sa ciljem da osnaži svakog ko kroz predavanja i radionice prođe, da da strateški okvir planiranja, pripreme, implementacije i evaluacije svake aktivnosti koja se odnosi na komunikaciju sa pripadnicima ciljne javnosti koja treba da da vrednost svakom biznisu. I osnaživanju samog biznisa kroz perspektive digitalne transformacije i adekvatno definisane strategije poslovanja.

MODUL 1

 • Komunikacija – verbalna, neverbalna i digitalna
  Predavač: Ana Mirković

MODUL 2  

 • Slušanje, uspostavljanje odnosa sa sagovornikom, kreiranje odnosa poverenja
  Predavač: Predrag Voštinić

MODUL 3

MODUL 4 

 • Efektivna poslovna komunikacija, korporativni identitet i korporativna komunikacija
  Predavač: Miloš Aleksić

MODUL 5

 • Komunikacija sa različitim tipovima ličnosti
  Predavač: Tatjana Prokić

MODUL 6

 • TIM – Together Everyone Achieves More
  Predavač: Sara Babić

MODUL 7 

  MODUL 8

  MODUL 9 

  • Odnosi s medijima, odnosi s javnošću i krizni PR
   Predavač: Ana Mirković

  MODUL 10

  • Digitalna komunikacija (komunikacija na društvenim mrežama) i Online PR
   Predavač: Sanja Knežević

  MODUL 11

  • Medijska i informaciona pismenost
   Predavač: Maja Zarić

  MODUL 12

  MODUL 13

  MODUL 14

  MODUL 15 

  MODUL 16

  MODUL 17

  MODUL 18

  MODUL 19

  • Balansiranje poslovnog i privatnog života
   Predavač: Maja Zarić

  MODUL 20