Social Media Marketing

Opis kursa

Upoznajte se sa osnovnim principima i najboljim primerima iz prakse kada je u pitanju Social Media Marketing.

Kraći kursevi osmišljeni su tako da početnicima, kao i profesionalcima pomognu da određene veštine steknu brzo i lako. Fokusirani na jednu temu, praktične primere, šablone i alate, sastavljeni od specijalizovanih lekcija, interaktivni, kratki i relevantni, ovi kursevi su odgovor na potrebe industrije koja se svakodnevno menja i traži da uvek budete digitalno spremni i omogućiće vam da uvek budete u korak sa potrebama i zahtevima vaših klijenata.

Ovakav vid kurseva savršen je za one koji imaju kratak rok da se obuče za neku određenu ulogu, upotpune njene zahteve i odmah krenu u akciju, kao i za one koji žele da promene svoju karijeru.

Nakon završetka kursa i položenog ispita, polaznici dobijaju DMI sertifikat u rangu Associate
Level Certification koji je priznat širom sveta.

Kursevi su na engleskom jeziku, pratite ih online – nema unapred utvrdjenih termina, već je sam kurs prilagodjen vama i vašim obavezama.

Ovaj kurs se temeljno bavi istraživanjem šta društvene mreže danas predstavljaju i obuhvata:

➜ 5 interaktivnih modula

➜ 14 sati sadržaja

➜ Praktični alati i šabloni

DMI Membership

DMI Sertifikat

Saznajte sve o najnovijim trendovima i alatima koji vam mogu pomoći da kroz društvene medije prenesete svoju poruku ili ideju.


Osnovne veštine i kompetencije koje ćete steći:

Social Listening | Social Intelligence | Social Media Marketing | Social Community Building | Brand Storytelling | Building Personas | Enhancing Creativity | Content Marketing | Strategic Thinking |


Šta ćete naučiti?

Modul 1: Social Customers

Modul 2: Social Apps and Building Communities

Module 3: Social Content – Brand Storytelling

Module 4:  Creativity – Designing Social Content

Module 5: Thinking Strategically – Social Sharing