Email Marketing

Opis kursa

Upoznajte se sa osnovnim principima i najboljim primerima iz prakse kada je u pitanju Email Marketing.

Kraći kursevi osmišljeni su tako da početnicima, kao i profesionalcima pomognu da određene veštine steknu brzo i lako. Fokusirani na jednu temu, praktične primere, šablone i alate, sastavljeni od specijalizovanih lekcija, interaktivni, kratki i relevantni, ovi kursevi su odgovor na potrebe industrije koja se svakodnevno menja i traži da uvek budete digitalno spremni i omogućiće vam da uvek budete u korak sa potrebama i zahtevima vaših klijenata.

Ovakav vid kurseva savršen je za one koji imaju kratak rok da se obuče za neku određenu ulogu, upotpune njene zahteve i odmah krenu u akciju, kao i za one koji žele da promene svoju karijeru.

Nakon završetka kursa i položenog ispita, polaznici dobijaju DMI sertifikat koji je priznat širom sveta.

Kursevi su na engleskom jeziku, pratite ih online – nema unapred utvrdjenih termina, već je sam kurs prilagodjen vama i vašim obavezama.

Šta dobijam?

➜ 4 interaktivna modula

➜ 11 sati sadržaja

➜ Praktični alati i šabloni

DMI Membership

DMI Sertifikat

Podignite strategiju direktnog, 1-1, marketinga na najviši nivo. Saznajte sve o kreiranju i testiranju različitih e-mail sardžaja, upravljanju vremenom, strategiji podataka i ključnim konceptima u automatizaciji e-mail marketinga.


Osnovne veštine i kompetencije koje ćete steći:

Data Strategy | Email Strategies | Time Management | Copywriting | Email Content | Testing and Optimization | Email Metric Reporting |


Šta ćete naučiti?

Modul 1: Data Strategy

Modul 2: Crafting Content and Managing Time

Modul 3: Creativity and Designing Content

Modul 4: Testing, Optimization and Automation