eCommerce

Opis kursa

Upoznajte se sa osnovnim principima i najboljim primerima iz prakse kada je u pitanju eCommerce.

Kraći kursevi osmišljeni su tako da početnicima, kao i profesionalcima pomognu da određene veštine steknu brzo i lako. Fokusirani na jednu temu, praktične primere, šablone i alate, sastavljeni od specijalizovanih lekcija, interaktivni, kratki, oštri i relevantni, ovi kursevi su odgovor na potrebe industrije koja se svakodnevno menja i traži da uvek budete digitalno spremni i omogućiće vam da uvek budete u korak sa potrebama i zahtevima vaših klijenata.

Ovakav vid kurseva savršen je za one koji imaju kratak rok da se obuče za neku određenu ulogu, upotpune njene zahteve i odmah krenu u akciju, kao i za one koji žele da promene svoju karijeru.

Nakon završetka kursa i položenog ispita, polaznici dobijaju DMI sertifikat u rangu Associate Level Certification koji je priznat širom sveta.

Kursevi su na engleskom jeziku, pratite ih online – nema unapred određenih termina već slušate kada god želite, tempom koji vama odgovara.

Šta dobijam?

➜ 5 interaktivnih modula

➜ 16 sati sadržaja

➜ Praktični alati i obrasci

DMI Membership

DMI Sertifikat


Osnovne veštine i kompetencije koje ćete steći:

Principles of UX | eCommerce | Inbound and Outbound Channels | Agile Thinking | Customer Experience | Conversion Optimization


Šta ćete naučiti?

Modul 1 – Websites and UX

Modul 2 – SEM and Sales Channels

Modul 3 – Awareness & Consideration Channels

Modul 4 – Social Commerce & eCommerce Tactics

Modul 5 – Using Omnichannel and CRO to Improve the CX