Digital & Social Selling

Opis kursa

Upoznajte se sa osnovnim principima i najboljim primerima iz prakse kada je u pitanju Digital & Social Selling.

Kraći kursevi osmišljeni su tako da početnicima, kao i profesionalcima pomognu da određene veštine steknu brzo i lako. Fokusirani na jednu temu, praktične primere, šablone i alate, sastavljeni od specijalizovanih lekcija, interaktivni, kratki i relevantni, ovi kursevi su odgovor na potrebe industrije koja se svakodnevno menja i traži da uvek budete digitalno spremni i omogućiće vam da uvek budete u korak sa potrebama i zahtevima vaših klijenata.

Ovakav vid kurseva savršen je za one koji imaju kratak rok da se obuče za neku određenu ulogu, upotpune njene zahteve i odmah krenu u akciju, kao i za one koji žele da promene svoju karijeru.

Nakon završetka kursa i položenog ispita, polaznici dobijaju DMI sertifikat koji je priznat širom sveta.

Kursevi su na engleskom jeziku, pratite ih online – nema unapred utvrdjenih termina, već je sam kurs prilagodjen vama i vašim obavezama.

Šta dobijam?

➜ 5 interaktivnih modula

➜ 9 sati sadržaja

➜ Praktični alati i šabloni

DMI Membership

DMI Sertifikat

Ovaj kurs poboljšaće vaše veštine pronalaženja, ciljanja, privlačenja i angažovanja potencijalnih klijenata, zatvaranje
prodaje i izgradnje čvršćih i stabilnih odnosa nakon prodaje koristeći niz novih taktika društvenih mreža.


Osnovne veštine i kompetencije koje ćete steći:

Digital Sales | Social Selling | Targeting Personas | Social Intelligence | Target Marketing | Content Management | Up-selling & Cross- selling | Dana Analytics | Buyer Lifecycle & Prospect Sequencing | Building Presence & Storytelling
| Sales Forecasting & Improving Productivity |


Šta ćete naučiti?

Modul 1: Fundamentals of Social Selling

Modul 2: Finding and Targeting Prospects

Modul 3: Attracting Customers

Modul 4: Increasing Engagement

Modul 5: Closing and Retaining