BLOG

Screenshot 2018-07-02 12.32.25

Pin It
Avatar
Ana Mirković

Ana Mirković je jedan od osnivača Instituta za digitalne komunikacije i konsultantica Evropske Banke za Rekonstrukciju i Razvoj. Predaje Strategiju i planiranje na programima Instituta za Digitalni Marketing. Poseduje višegodišnje iskustvo i stručnost u oblasti digitalne komunikacije, strateške komunikacije i online marketinga. Završila je master studije psihologije i trenutno je student doktorskih studija na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija na katedri za strateški menažment.

Leave a Reply