YouTube

Više o modulu:

Modul LinkedIn vam daje obimno znanje principima funkcionisanja YouTube-a kao platforme za plasiranje sadržaja i kako se to može iskoristiti u široj marketinškoj strategiji.

Naučićete kako se YouTube platforma može iskoristiti kao „call-to-action“ i kako se video sadržaj može inkorporirati na vašoj internet prezentaciji sa ciljem povećanja interaktivnosti vaših korisnika.

Po završetku ovog modula, umećete da iskoristite prednosti karakteristične za ovaj kanal kako biste unapredili vaš video sadržaj. Ovaj modul će vam pružiti veštine neophodne da učinite da se vaš video sadržaj može lako pronaći i uputiti vas u širok spektar dodataka i plugin-ova dostupnih na tržištu.

Kursevi:

Društvene mreže postale su jedan od primarnih oblika komunikacije na internetu. Pored toga, one su i ključna komponenta marketinških strategija za sve vidove poslovanja. Kurs Professional Diploma in Social Media Marketing podučiće vas neophodnim veštinama kako biste napredovali u domenu marketinga na društvenim mrežama. U saradnji sa Digital Marketing Institute iz Dablina, programi Instituta za digitalne komunikacije crpe znanja iz oblasti digitalnih komunikacija direktno od lidera u ovom polju, koji kreiraju naš akreditovani program i plan nastave. Na taj način, stičete veštine koje će znatno unaprediti vašu karijeru kada je u pitanju marketing na društvenim mrežama.

Kurs je idealan je za sve one koji su odgovorni za planiranje, sprovođenje i evaluaciju marketing kampanja na društvenim mrežama i za one koji žele da unaprede svoje veštine i na taj način sebi omoguće nove poslovne prilike.

Nakon pologanja ispita, studenti stiču Professional Diploma in Social Media Marketing, međunarodno priznati sertifikat koji je akreditovan od strane Digital Marketing Institute i priznat od strane European Qualifications Framework (EQF).

Teme kojima ćete se temeljno baviti tokom pohađanja kursa Professional Diploma in Social Media Marketing, organizovane su u deset modula, koji ukupno traju 40 školskih časova.

Više