Digital Marketing Strategy

Više o modulu:

Ovaj modul vam donosi znanje o strukturisanom pristupu koji sublimira sve prethodno naučeno u cilju definisanja jasne, precizne i koherentne strategije digitalne komunikacije i izrade digitalnog marketing plana.

Ovaj modul je potpuno baziran na metodologiji DMI-a. Ona inkorporira devet koraka koja su bazirana na tri odvojena dela.

Prvi deo sadrži vežbe situacione analize, proces prikupljanja formalnih informacija i definisanja ciljne javnosti.

Drugi deo razvija set jasnih i logičkih ciljeva za definisanje i realizaciju digitalnog marketing plana.

Odgovarajući alati se biraju na osnovu targetirane javnosti, a ciljevi i budžet se postavljaju na osnovu detaljno analiziranih kanala u okviru DMI okvira.

Akcioni plan se razvija tako da obezbedi koherentnu strukturu projekta, uključujući milestone-ove, isporuke i resurse.

Treći deo metodologije DMI-a naglašava značaj učestalih procesa praćenja, analize i unapređenja na osnovu učinka.

Nakon ovog kursa moći ćete da kreirate Digitalni marketing plan za svoju organizaciju/firmu/kompaniju, kao posledicu uspešno sprovedene i efikasne strategije digitalne komunikacije.

Teme koje pokriva ovaj modul:

 • Key Strategy & Planning Concepts
 • First Steps
 • Planning
 • Situation Analysis
 • Information Gathering
 • Target Audience
 • Setting Objectives
 • Appropriate Tools
 • Action Plan
 • Setting the Budget
 • Measurement
 • Iteration & Enhancement
 • Laws & Guidelines

Kursevi:

Certified Digital Marketing Professional je praktičan kurs, dizajniran da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na internetu i povežete vašu ciljnu javnost sa svojom kompanijom, brendom, organizacijom ili idejom.

Ekskluzivno dizajnirana od strane praktičara, onih ljudi koji žive i rade digitalni marketing, Certified Digital Marketing Professional sa sobom nosi i Digital Marketing Institute sertifikat koji je prepoznat i priznat svuda u svetu.

Stručna diploma za digitalni marketing je idealna za sve koji su uključeni u planiranje, realizaciju ili merenje i evaluaciju efekata digitalnih kampanja, kao i za sve one koji bi voleli da nastave profesionalnu karijeru u ovoj oblasti.

Certified Digital Marketing Professional je akreditovana od strane Digital Marketing Institute i priznata od strane European Qualifications Framework (EQF).

 

Više