Search Engine Optimization (SEO)

Više o modulu:

Topics:

Paid Versus Organic Search

How Search Engines Work

Keywords

SERPs (Search Engine Results Pages)

Types of SEO Objectives

Setting Objectives

Types of Keywords

How to Conduct Keyword Research

Turning Research into Content

Technical Optimization

On-Page Optimization

Off-page Optimization

SEO Action Plan

Traffic sources

Types of SEO metrics

Measuring success

Kursevi:

Certified Digital Marketing Professional je praktičan kurs, dizajniran da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na internetu i povežete vašu ciljnu javnost sa svojom kompanijom, brendom, organizacijom ili idejom.

Ekskluzivno dizajniran od strane praktičara, onih ljudi koji žive i rade digitalni marketing, Certified Digital Marketing Professional sa sobom nosi i Digital Marketing Institute sertifikat koji je prepoznat i priznat svuda u svetu.

Ovaj program je idealan za sve koji su uključeni u planiranje, realizaciju ili merenje i evaluaciju efekata digitalnih kampanja, kao i za sve one koji bi voleli da nastave profesionalnu karijeru u ovoj oblasti.

Certified Digital Marketing Professional je akreditovan od strane Digital Marketing Institute i priznat od strane European Qualifications Framework (EQF).

Više