Email Marketing

Više o modulu:

There are various types of emails, including:
Announcement email / Product update / Newsletter / Event invitation / Social media updates / Internal updates

Also:

How to develop a high performing email strategy

What an email service provider is and the role it plays in running email campaigns

How you can capture more data about your contacts

How you can grow and manage your contact database

And:

Audience / Subject Line / Email Copy / Email Design / CTAs / Images / Email Campaign Creation / Deliverability Factors / Campaign Delivery Challenges / Campaign Delivery Management / Email Testing / A/B Testing / Campaign Performance / Optimizing / Minimizing Bounces / Marketing Automation / Marketing Automation Process

Kursevi:

Certified Digital Marketing Professional je praktičan kurs, dizajniran da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na internetu i povežete vašu ciljnu javnost sa svojom kompanijom, brendom, organizacijom ili idejom.

Ekskluzivno dizajnirana od strane praktičara, onih ljudi koji žive i rade digitalni marketing, Certified Digital Marketing Professional sa sobom nosi i Digital Marketing Institute sertifikat koji je prepoznat i priznat svuda u svetu.

Stručna diploma za digitalni marketing je idealna za sve koji su uključeni u planiranje, realizaciju ili merenje i evaluaciju efekata digitalnih kampanja, kao i za sve one koji bi voleli da nastave profesionalnu karijeru u ovoj oblasti.

Certified Digital Marketing Professional je akreditovana od strane Digital Marketing Institute i priznata od strane European Qualifications Framework (EQF).

 

Više