LinkedIn

Više o modulu:

Modul LinkedIn vam daje obimno znanje koje su prednosti ove mreže i koliko vam može koristiti u marketinške svrhe. Savladaćete specifične karakteristike ove platforme koje će vam pomoći u ostvarivanju ciljeva vaše kampanje.

Po završetku modula, bolje ćete razumeti koliko je važno objediniti prisustvo vaše organizacije i ličnih naloga. Težište ovog modula je u povezivanju sa ostalim članovima ove platforme.

Pomoću ovog modula, uvidećete značaj LinkedIn-a kao platforme za oglašavanje i naučiti kako da lako doprete do vaše ciljne javnosti. Pomoću znanja koje ćete dobiti iz ovog modula, razvićete veštine da kreirate i implementirate delotvorne marketinške strategije na LinkedIn-u.

Kursevi:

Društvene mreže postale su jedan od primarnih oblika komunikacije na internetu. Pored toga, one su i ključna komponenta marketinških strategija za sve vidove poslovanja. Kurs Professional Diploma in Social Media Marketing podučiće vas neophodnim veštinama kako biste napredovali u domenu marketinga na društvenim mrežama. U saradnji sa Digital Marketing Institute iz Dablina, programi Instituta za digitalne komunikacije crpe znanja iz oblasti digitalnih komunikacija direktno od lidera u ovom polju, koji kreiraju naš akreditovani program i plan nastave. Na taj način, stičete veštine koje će znatno unaprediti vašu karijeru kada je u pitanju marketing na društvenim mrežama.

Kurs je idealan je za sve one koji su odgovorni za planiranje, sprovođenje i evaluaciju marketing kampanja na društvenim mrežama i za one koji žele da unaprede svoje veštine i na taj način sebi omoguće nove poslovne prilike.

Nakon pologanja ispita, studenti stiču Professional Diploma in Social Media Marketing, međunarodno priznati sertifikat koji je akreditovan od strane Digital Marketing Institute i priznat od strane European Qualifications Framework (EQF).

Teme kojima ćete se temeljno baviti tokom pohađanja kursa Professional Diploma in Social Media Marketing, organizovane su u deset modula, koji ukupno traju 40 školskih časova.

Više