Introduction to Social Media Marketing

Više o modulu:

Uvod u marketing na društvenim mrežama je modul koji studentima objašnjava snagu digitalnog marketinga kao pokretača marketinške strategije bilo koje organizacije.

Ovaj modul vam omogućava da razumete osnovne principe digitalnog marketinga i na taj način vam pomaže da lakše razumete razlike između tradicionalnog i digitalnog marketinga. Naučićete kako da ispravno primenite taktike iz oblasti digitalnog marketinga kako biste razvili sveobuhvatnu i efektivnu marketinšku strategiju.

Takođe, bavićete se i značajem merenja rezultata i zašto je to važno prilikom vođenja i analiziranja vaših kampanja.

Kursevi:

Društvene mreže postale su jedan od primarnih oblika komunikacije na internetu. Pored toga, one su i ključna komponenta marketinških strategija za sve vidove poslovanja. Kurs Professional Diploma in Social Media Marketing podučiće vas neophodnim veštinama kako biste napredovali u domenu marketinga na društvenim mrežama. U saradnji sa Digital Marketing Institute iz Dablina, programi Instituta za digitalne komunikacije crpe znanja iz oblasti digitalnih komunikacija direktno od lidera u ovom polju, koji kreiraju naš akreditovani program i plan nastave. Na taj način, stičete veštine koje će znatno unaprediti vašu karijeru kada je u pitanju marketing na društvenim mrežama.

Kurs je idealan je za sve one koji su odgovorni za planiranje, sprovođenje i evaluaciju marketing kampanja na društvenim mrežama i za one koji žele da unaprede svoje veštine i na taj način sebi omoguće nove poslovne prilike.

Nakon pologanja ispita, studenti stiču Professional Diploma in Social Media Marketing, međunarodno priznati sertifikat koji je akreditovan od strane Digital Marketing Institute i priznat od strane European Qualifications Framework (EQF).

Teme kojima ćete se temeljno baviti tokom pohađanja kursa Professional Diploma in Social Media Marketing, organizovane su u deset modula, koji ukupno traju 40 školskih časova.

Više