Display & Video Advertising

Više o modulu:

Topics:

Concepts / Platforms / Advertising Buying Mechanisms / Campaign Objectives / YouTube Channel Setup / Video Upload / Video Management / Video Analytics / Google Display Network / Display Ad Formats / Video Ad Formats

Also:

Display Campaign Creation / Display Ad Creation / Video Campaign Creation / Video Ad Creation / Targeting / Audience Targeting / Contextual Targeting / Advanced Targeting / Targeting Exclusions / Remarketing / Bidding / Metrics / Display Campaign Reporting / Video Campaign Reporting / Google Analytics Reporting / Campaign Optimization

 

Kursevi:

Certified Digital Marketing Professional je praktičan kurs, dizajniran da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na internetu i povežete vašu ciljnu javnost sa svojom kompanijom, brendom, organizacijom ili idejom.

Ekskluzivno dizajnirana od strane praktičara, onih ljudi koji žive i rade digitalni marketing, Certified Digital Marketing Professional sa sobom nosi i Digital Marketing Institute sertifikat koji je prepoznat i priznat svuda u svetu.

Stručna diploma za digitalni marketing je idealna za sve koji su uključeni u planiranje, realizaciju ili merenje i evaluaciju efekata digitalnih kampanja, kao i za sve one koji bi voleli da nastave profesionalnu karijeru u ovoj oblasti.

Certified Digital Marketing Professional je akreditovana od strane Digital Marketing Institute i priznata od strane European Qualifications Framework (EQF).

 

Više