Analytics with Google Analytics

Više o modulu:

Modul Analitika daje ceo set informacija i merenju, praćenju i optimizaciji svim aktivnostima na digitalnim medijima.

Naučićete kako se pravi online struktura izveštavanja za vaš biznis i saznati sve o spektru specijalizovanih alata koji su na raspolaganju da vam pomognu da razumete kako da merite i pratite šta se dešava na mreži.

Razumećete biznis benefite koji su posledica korišćenja formalnih programa za analitiku i naučićete kako da podesite accounts, profile i dozvole da biste se prijavili za analitiku i pratili aktivnosti na vašim sajtovima.

Otkrijte kako da uskladite ključne ciljeve svog poslovanja sa analitičkim metodama, kao i kako da saznate sve detalje o vašim ciljnim javnostima: odakle su, koje su im demografske karakteristike, navike, interesovanja itd.

Teme koje pokriva ovaj modul:

 • Key Analytics Concepts
 • Goal Set-up
 • Account Set-up
 • Analytics Code
 • Analytics Profiles
 • Goal Configuration & Funnels
 • Audience
 • Dashboard
 • Technology
 • Advertising
 • Adwords Campaigns
 • Traffic Sources
 • Scheduling & Delivery
 • Bounce Rate
 • Site Speed
 • Site Search
 • Events
 • Conversions
 • eCommerce
 • Reporting
 • Real Time Reporting
 • Intelligence Reporting
 • Customised Reporting
 • Laws & Guidelines

Kursevi:

Certified Digital Marketing Professional je praktičan kurs, dizajniran da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na internetu i povežete vašu ciljnu javnost sa svojom kompanijom, brendom, organizacijom ili idejom.

Ekskluzivno dizajnirana od strane praktičara, onih ljudi koji žive i rade digitalni marketing, Certified Digital Marketing Professional sa sobom nosi i Digital Marketing Institute sertifikat koji je prepoznat i priznat svuda u svetu.

Stručna diploma za digitalni marketing je idealna za sve koji su uključeni u planiranje, realizaciju ili merenje i evaluaciju efekata digitalnih kampanja, kao i za sve one koji bi voleli da nastave profesionalnu karijeru u ovoj oblasti.

Certified Digital Marketing Professional je akreditovana od strane Digital Marketing Institute i priznata od strane European Qualifications Framework (EQF).

 

Više