Professional Diploma in Social Media Marketing

Više o kursu:

Društvene mreže postale su jedan od primarnih oblika komunikacije na internetu. Pored toga, one su i ključna komponenta marketinških strategija za sve vidove poslovanja. Kurs Professional Diploma in Social Media Marketing podučiće vas neophodnim veštinama kako biste napredovali u domenu marketinga na društvenim mrežama. U saradnji sa Digital Marketing Institute iz Dablina, programi Instituta za digitalne komunikacije crpe znanja iz oblasti digitalnih komunikacija direktno od lidera u ovom polju, koji kreiraju naš akreditovani program i plan nastave. Na taj način, stičete veštine koje će znatno unaprediti vašu karijeru kada je u pitanju marketing na društvenim mrežama.

Kurs je idealan je za sve one koji su odgovorni za planiranje, sprovođenje i evaluaciju marketing kampanja na društvenim mrežama i za one koji žele da unaprede svoje veštine i na taj način sebi omoguće nove poslovne prilike.

Nakon pologanja ispita, studenti stiču Professional Diploma in Social Media Marketing, međunarodno priznati sertifikat koji je akreditovan od strane Digital Marketing Institute i priznat od strane European Qualifications Framework (EQF).

Teme kojima ćete se temeljno baviti tokom pohađanja kursa Professional Diploma in Social Media Marketing, organizovane su u deset modula, koji ukupno traju 40 školskih časova.

Moduli

Uvod u marketing na društvenim mrežama je modul koji studentima objašnjava snagu digitalnog marketinga kao pokretača marketinške strategije bilo koje organizacije.

Ovaj modul vam omogućava da razumete osnovne principe digitalnog marketinga i na taj način vam pomaže da lakše razumete razlike između tradicionalnog i digitalnog marketinga. Naučićete kako da ispravno primenite taktike iz oblasti digitalnog marketinga kako biste razvili sveobuhvatnu i efektivnu marketinšku strategiju.

Takođe, bavićete se i značajem merenja rezultata i zašto je to važno prilikom vođenja i analiziranja vaših kampanja.

Ovaj modul vas uči kako da kreirate i delite sadržaj koji će vam pomoći da privučete pratioce, ali i kako da sa njima komunicirate i održite njihovo interesovanje za vaše poslovanje.

Po završetku ovog modula, bolje ćete razumeti snagu društvenih mreža i šta je to što neki sadržaj čini više deljivim na društvenim mrežama. Savladaćete tehniku „osluškivanja“ društvenih mreža, koja će vam pomoći da kvalitetnije pratite vaš brend na društvenim mrežama, ali i da umete da prepoznate koji formati su prikladni za različite ciljne grupe na različitim platformama.

Ovaj modul vam daje znanje i veštine kako da targetirate ciljne grupe na različitim mrežama i u skladu sa tim kreirate različite sadržaje koristeći tehnike osluškivanja i analize konkurentnih organizacija.

Modul Content Outreach vas dublje upućuje u strategiju plasiranja sadržaja i kako da taj sadržaj što efikasnije iskoristite na više različitih društvenih mreža.

Naučićete kako da se promovišete i zašto je važna plaćena promocija relevantnih sadržaja koji imaju predispozicije za postizanje viralnog efekta. U ovom modulu, saznaćete sve od postavljanja ciljeva promocije sadržaja, pa do marketinških kampanja za koje se koriste uticajni korisnici određenih društvenih mreža.

Savladaćete takozvani „social bookmarking“ i uvideti koliko će to unaprediti vaše kampanje na društvenim mrežama.

Modul Facebook vam daje obimno znanje o tome kako ova mreža funkcioniše kao platforma za „community building“, „content marketing“ i „brand promotion“.

Načićete kako se Facebook koristi u poslovne svrhe, posebno kreirajući stranice za potrebe vašeg digitalnog marketinga.

Ovaj modul vas vodi kroz različite aspekte Facebook-a za poslovanje, kao što su Facebook Ads. Po završetku modula, unapredićete veštine u planiranju i realizaciji vaše strategije za oglašavanje na Facebook-u, uključujući i KPI monitoring i merenje rezultata kampanje.

Ovaj modul vas uči kako Twitter funkcioniše i koliko je u poslovnom smislu vredan dodatak vašem poslovanju kao platforma za marketing i promociju.

Modul obuhvata sve korake za korišćenje Twittera u poslovnom kontekstu; od podešavanja i prilagođavanja vašeg naloga do pravljenja vašeg biznis profila. Program ovog modula pomoći će vam i u tome da što bolje targetirate vašu ciljnu grupu na osnovu demografskih karakteristika.

Po završetku ovog modula, razumećete sve aspekte Twittera, od hashtag-ova i trendova do geo-tagginga i kako svaki od ovih segmenata može unaprediti vaše kampanje na ovoj društvenoj mreži.

Modul LinkedIn vam daje obimno znanje koje su prednosti ove mreže i koliko vam može koristiti u marketinške svrhe. Savladaćete specifične karakteristike ove platforme koje će vam pomoći u ostvarivanju ciljeva vaše kampanje.

Po završetku modula, bolje ćete razumeti koliko je važno objediniti prisustvo vaše organizacije i ličnih naloga. Težište ovog modula je u povezivanju sa ostalim članovima ove platforme.

Pomoću ovog modula, uvidećete značaj LinkedIn-a kao platforme za oglašavanje i naučiti kako da lako doprete do vaše ciljne javnosti. Pomoću znanja koje ćete dobiti iz ovog modula, razvićete veštine da kreirate i implementirate delotvorne marketinške strategije na LinkedIn-u.

Google+ modul će vam predstaviti prednosti inkorporiranja ove društvene mreže u vašu marketing strategiju za društvene mreže. Naučićete da otvorite vašu ličnu Google+ stranicu, kao i kako da podignete stranicu za vaš brend.

Ovaj modul će vam približiti koliko je važan „engagement“ sa vašom Google+ zajednicom i kako da promovišete vaše proizvode ili usluge koristeći ovu platformu. Upoznaćete se sa servisima koji su specifični za Google+, kao što su Hangouts, Circles, What’s Hot i Events.

Po završetku ovog modula, steći ćete i napredno znanje o Google Analytics, segmentu koji je veoma bitan za vaše kampanje kada je reč o digitalnom marketingu.

Modul LinkedIn vam daje obimno znanje principima funkcionisanja YouTube-a kao platforme za plasiranje sadržaja i kako se to može iskoristiti u široj marketinškoj strategiji.

Naučićete kako se YouTube platforma može iskoristiti kao „call-to-action“ i kako se video sadržaj može inkorporirati na vašoj internet prezentaciji sa ciljem povećanja interaktivnosti vaših korisnika.

Po završetku ovog modula, umećete da iskoristite prednosti karakteristične za ovaj kanal kako biste unapredili vaš video sadržaj. Ovaj modul će vam pružiti veštine neophodne da učinite da se vaš video sadržaj može lako pronaći i uputiti vas u širok spektar dodataka i plugin-ova dostupnih na tržištu.

Future Trends modul se bavi najnovijim trendovima iz oblasti društvenih mreža i novonastalim platformama na kojima možete plasirati vaš sadržaj.

Budući da su društvene mreže polje digitalnog marketinga koje se razvija rapidnom brzinom, naš je imperativ da pokrijemo sve segmente pružajući vam analitički osvrt na razvoj novih i budućih platformi.

Takođe, ovaj modul će vam unaprediti znanje i o već postojećim platformama, kao što su Instagram, Tumblr, Pinterest i Flickr. Cilj ovog modula je da razvijete veštine kojima biste mogli da se prilagodite bilo kojoj platformi koju želite da uključite i svoju strategiju nastupa na društvenim mrežama.

Modul na temu strategije i planiranja ima za cilj da poveže sve segmente marketinga na društvenim mrežama.

Ovaj modul vas upoznaje sa samom metodologijom Digital Marketing Instituta, koja podrazumeva planiranje i implementaciju vaše strategije u devet koraka. Gradivo ovog modula vam nudi esencijalne veštine, neophodne za izradu uspešnog modela vaše strategije, koju možete implementirati u vašoj organizaciji.