Professional Diploma in Digital Marketing

Više o kursu:

Professional Diploma in Digital Marketing je praktičan kurs, dizajniran da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na internetu i povežete vašu ciljnu javnost sa svojom kompanijom, brendom, organizacijom ili idejom.

Ekskluzivno dizajnirana od strane praktičara, onih ljudi koji žive i rade digitalni marketing, Professional Diploma in Digital Marketing sa sobom nosi i Digital Marketing Institute sertifikat koji je prepoznat i priznat svuda u svetu.

Stručna diploma za digitalni marketing je idealna za sve koji su uključeni u planiranje, realizaciju ili merenje i evaluaciju efekata digitalnih kampanja, kao i za sve one koji bi voleli da nastave profesionalnu karijeru u ovoj oblasti.

Professional Diploma in Digital Marketing je akreditovana od strane Digital Marketing Institute i priznata od strane European Qualifications Framework (EQF).

Moduli

Modul Uvod u Digitalni Marketing omogućava vam da razumete na koji način možete iskoristiti moć digitalnog marketinga kao glavne komponente svih marketinških strategija vaše kompanije/organizacije. Razumećete osnovne principe digitalnog marketinga i biće vam jasnije u kojoj meri se razlikuje od tradicionalnog marketinga.

Takođe, ovaj modul će vam predstaviti metodologiju DMI-a, okvir koji naglašava fundamentalna načela digitalnog marketinga.

Teme koje će biti pokrivene ovim kursom:

DMI Metod

 • Definition of the DMI Method
 • Principles
 • Our Tools
 • The DMI Framework
 • The DMI Quality Scale

Digital Marketing

 • Key Concepts of Digital Marketing
 • Traditional v. Digital Marketing
 • The Opportunity of Digital Marketing
 • Characteristics of Digital Marketing
 • Implications of Digital Marketing
 • Market Research v. Market Reality
SEO modul ispituje različite taktike za poboljšanje veb lokacije, položaja i ranga na pretraživačima. Modul obuhvata sve ključne koncepte i terminologiju koja se koristi u oblasti SEO i omogućava marketing ekspertima dobijanje optimalne količine tehničkog znanja, razumevanja i analize u cilju izgradnje i održavanja efikasne SEO strategije.

Na ovom kursu ćete naučiti sve o spektru specijalizovanih alata koji su dostupni za pomognu pronalaženje na svim pretraživačima i stopu pregleda sajtova. Takođe, naučićete tehnike optimizacije i razumećete proces efikasnog odabira ključnih reči.

Shvatićete značaj ažuriranja sadržaja i primene odgovarajućih meta-tagova u nameri da maksimalno optimizujete sajt. Studenti će razumeti koncept rangiranja i biće u stanju da obavljaju niz off-page aktivnosti optimizacije u svrhu poboljšanja rangiranja sajta i pozicioniranja. Na kraju ovog modula, moći ćete da pratite i upravljate SEO aktivnostima, da postavljate osnove i merite učinak aktivnosti.

Teme koje pokriva ovaj modul:

 • Key SEO Concepts
 • Search Results & Positioning
 • Benefits of Search Position
 • Stakeholders in Search
 • Mechanics of Search
 • On-Page Optimisation
 • The SEO Process
 • Customer Insights
 • Analysis & Review
 • Keyword Research & Selection
 • Content Updates & Layout
 • Meta Tags
 • SEO Site Map
 • SEO Webmaster Tools
 • Off-Page Optimisation
 • Inbound Links & Link Building
 • Ranking
 • Laws & Guidelines
Pay per Click modul vas uči kako se implementira i vodi pretraga reklamne kampanje. Predavanja će obuhvatiti ključne pojmove i terminologiju koja se koristi u okviru PPC oblasti i opremiće vas informacijama koje će olakšati razumevanje tehničkog aspekta, kao i sticanje veština za definisanje i implementaciju efikasne PPC strategije.

Razumećete osnove search engine marketinga i biće vam jasno zašto je PPS mehanika toliko na ceni. Studenti će razviti napredne veštine za odabir ključnih reči i naučiti kako da ih primene u Adwords kampanjama.

Bićete u stanju da analizirate trenutne aktivnosti Search Marketinga i vodite vaše kampanje u skladu sa karakteristikama ključnih ciljnih grupa u cilju unapređenja i poboljšanja reakcije na vašu reklamu.

Teme koje pokriva ovaj modul:

 • Key PPC Concepts
 • Strengths of Pay Per Click
 • Keyword Research
 • Google PPC
 • Research Tools
 • Search Campaign Process
 • Keyword Selection
 • Ad Copy
 • Landing Pages
 • Targeting
 • Budgets
 • Scheduling
 • Display Networks
 • Ad Centre
 • Campaign Management
 • Conversion Tracking
 • Conversion Metrics: CPA, CTR
 • Bidding
 • Analytics
 • Laws & Guidelines
Ovaj modul donosi najbolje prakse iz industrije koje mogu doprineti kreiranju i implementaciji najefikasnijih email marketinških kampanja.

Pokriva četiri osnovna aspekta email marketinga: Subscriber Management, Email Design, Delivery i Reporting.

Naučićete kako da razvijete bazu podataka subscribera i kako da upravljete njome.

Bićete u mogućnosti da planirate strategiju segmentacije ciljne publike i prepoznate ono što je važno za dobar email – definisanje dobrog koncepta, sadržaja orijentisanog na korisnike, kao i atraktivnog dizajna.

Bićete u mogućnosti da pratite i procenjujete email marketing analitiku i bićete svesni podataka o zaštiti privatnosti i drugih pitanja u vezi sa email marketingom.

Teme koje pokriva ovaj modul:

 • Key Email Marketing Concepts
 • Campaign Process
 • Online Data Capture
 • Offline Data Capture
 • Segmentation
 • Email Design
 • User Behaviour
 • User Characteristics
 • Email Copy
 • Email Structure
 • Email Delivery
 • Email Systems
 • Filtering
 • Scheduling
 • Measurement
 • Key Terms & Metrics
 • Split Testing
 • Laws & Guidelines
Na ovom modulu fokus je na korišćenju moći mobilnih tuređaja u funkciji povezivanja sa stalno rastućim brojem korisnika ovih uređaja.

Razumećete najnovije trendove u okviru mobilnog marketinga i bićete u stanju da spoznate snagu koju daje ’always on’ svih korisnika mobilnih uređaja.

Usvojićete sve ključne termine i koncepte iz polja mobilnog marketinga, a takođe ćemo vas opremiti tehničkim znanjem i veštinama koje će vam omogućiti da planirate i upravljate svojim mobilnim strategijama.

Naučićete kako da vodite efikasnu SMS kampanju i istražiti tehnike kao što su NFC, Mobile Sites, Apps and Bluetooth. Razumećete značaj adekvatnog slanja poruke i potrebe za stalnom validacjom efekata kampanje kroz analizu statistike.

Naučićemo vas primeni procesa u kom se kroz šest koraka projektuju i razvijaju efikasne mobilne aplikacije i razumećete kako se mobilni marketing integriše sa najnovijim dostignućima u marketingu kroz društvene medije.

Teme koje pokriva ovaj kurs:

 • Key Mobile Marketing Concepts
 • Trends in Mobile
 • Opportunities & Risks
 • Mobile Devices
 • SMS Content
 • SMS Strategy
 • Mobile Advertising
 • Mobile Optimised Websites
 • Mobile Apps
 • Attributes of Effective Apps
 • DMI 6 Step Process for Mobile Apps
 • Proximity Marketing
 • Bluetooth
 • QR Codes
 • Mobile Coupons & Ticketing
 • Implementation
 • Strategic Steps
 • Marketing Goals
 • Review & Testing
 • Key Trends
 • Social Media Channels
 • Laws & Guidelines
Digital Display Advertising modul će vam omogućiti dobijanje veština i znanja za planiranje i realizaciju baner kampanja.

Modul pokriva glavne koncepte i terminologiju povezanu sa baner advertajzingom i istražuje šta sve utiče na razvoj i realizaciju efikasnih kampanja.

Polaznici Instituta će razumeti zakonitosti kreiranja i plasiranja banera, naučiće sve o širokom spektru formata za prikazivanje oglasa i kako da odaberu odgovarajući format oglasa za ciljnu publiku svoje kampanje.

Kako da definišu jasne ciljeve, kako da prate, mere i optimizuju efekte kampanje bazirane na detaljnim analizama potrebe firme, su samo neka od znanja koja će studenti usvojiti tokom kursa.

Takođe, naučićete kako da koristite Digital Media Planning Process da biste postigli najbolji efekat u vaši aktivnostima prilikom realizacije baner kampanje.

Teme koje pokriva ovaj kurs

 • Key Digital Display Concepts
 • Benefits of Digital Display
 • Challenges of Digital Display
 • Business Value
 • Running Effective Ads
 • Ad Formats
 • Ad Features
 • Ad Display Frequency
 • Campaign Planning
 • Campaign Steps
 • Target Audience
 • Campaign Objectives
 • Campaign Budget
 • Creative Formats
 • Targeting
 • Tracking your Campaign
 • Optimising the Campaign
 • Laws & Guidelines
Prvi od dva modula Marketinga na društvenim medijima će vam omogućiti da se na pravi način povežete sa pripadnicima ciljnih grupa kroz različite platforme društvenih medija.

Dragoceno je upoznavanje sa novim trendovima na društvenim medijima i uvid u mogućnosti koje vas trajno povezuju sa potrošačima. Prepoznaćete pogodnosti različitih društvenih platformi za ispunjenje vaših poslovnih ciljeva i moći ćete da uzmete u obzir sve izazove koje društveni mediji sa sobom nose.

Naučićete da pravilno dešinišete ciljeve, mudro postavite prioritete za svoju organizaciju, svoje klijente i mušterije, svoje proizvode i usluge, kao i da prepoznate različite stilove komunikacije kroz različite društvene medije i načina na koji se prilagođavaju različitim publikama.

Ovaj modul pokriva ključne koncepte i terminologiju koja se koristi u društvenim medijima, pre svega na Facebook-u, Twitter-u, LinkedIn-u, YouTube-u i Google +, ali i na drugim aktuelnim društvenim platformama.

Teme koje pokriva ovaj kurs:

 • Key Social Media Concepts
 • Social Media Goals
 • Setting Goals & Priorities
 • Facebook Set Up
 • Facebook Privacy
 • Facebook Business Page
 • Twitter Set Up
 • Twitter Profile
 • Twitter Engagement
 • LinkedIn Set Up
 • LinkedIn Profile
 • Building Connections
 • LinkedIn Engagement
 • LinkedIn Company Page
 • Google + Set Up
 • Google + Engagement
 • Google + Brand Page
 • YouTube Search
 • YouTube Set Up
 • YouTube Channels
 • YouTube Engagement
 • Laws & Guidelines
Kako implementirati različite advertajzing tehnike na društvene medije da biste ostvarli trajnu vezu sa korisnicima je glavna tema ovog kursa.

Polaznici će imati priliku da nauče kako se definiše strategija nastupa na društvenim medijima, kao i da razumeju značaj slučanja u procesu digitalne komunikacije.

Zašto je važno i na koji način treba koristiti opcije Events, Groups, Promotions, Offers ai Jobs na društvenim medijima kao što su Facebook, Twitter i LinkedIn, kako i na koji način koristiti aplikacije i social plug-inove, kada treba ići sa e-komercom, su samo neka od pitanja na koja će vam biti ponuđeni odgovori.

Takođe, saznaćete na koji način odabrati adekvatne platforme za maksimalan učinak i dostizanje definisanih poslovnih ciljeva, kao i kako se upravlja kampanjom u definisanom budžetu i vremenskim okvirima.

Merenje efikasnosti vaših društveno-medijskih kampanja korišćenjem analitike, evaluacija sadržaja i isplativosti promovisanja istog, su neke od tema koje ćemo obraditi u okviru ovog modula.

Teme koje će biti obrađene na ovom kursu:

 • Implementing Social
 • New Social Challenges
 • Listening First
 • The Quality Scale
 • Facebook
 • Landing Pages
 • Facebook Promotions
 • Facebook Offers
 • Facebook Events
 • Promote an Event
 • Event Follow-up
 • Facebook Places
 • Facebook Advertising
 • Sponsored Stories
 • Goals & Targeting
 • Scheduling & Delivery
 • Facebook Platform
 • Apps & Plug-ins
 • Facebook Groups
 • Page Insights
 • LinkedIn Groups
 • LinkedIn Job Search
 • LinkedIn Advertising
 • Promoted Tweets
 • Promoted Twitter Accounts
 • KPI Measures
 • Analytics
 • Third Party Apps
 • Reporting
 • Laws & Guidelines
Modul Analitika daje ceo set informacija i merenju, praćenju i optimizaciji svim aktivnostima na digitalnim medijima.

Naučićete kako se pravi online struktura izveštavanja za vaš biznis i saznati sve o spektru specijalizovanih alata koji su na raspolaganju da vam pomognu da razumete kako da merite i pratite šta se dešava na mreži.

Razumećete biznis benefite koji su posledica korišćenja formalnih programa za analitiku i naučićete kako da podesite accounts, profile i dozvole da biste se prijavili za analitiku i pratili aktivnosti na vašim sajtovima.

Otkrijte kako da uskladite ključne ciljeve svog poslovanja sa analitičkim metodama, kao i kako da saznate sve detalje o vašim ciljnim javnostima: odakle su, koje su im demografske karakteristike, navike, interesovanja itd.

Teme koje pokriva ovaj modul:

 • Key Analytics Concepts
 • Goal Set-up
 • Account Set-up
 • Analytics Code
 • Analytics Profiles
 • Goal Configuration & Funnels
 • Audience
 • Dashboard
 • Technology
 • Advertising
 • Adwords Campaigns
 • Traffic Sources
 • Scheduling & Delivery
 • Bounce Rate
 • Site Speed
 • Site Search
 • Events
 • Conversions
 • eCommerce
 • Reporting
 • Real Time Reporting
 • Intelligence Reporting
 • Customised Reporting
 • Laws & Guidelines
Ovaj modul vam donosi znanje o strukturisanom pristupu koji sublimira sve prethodno naučeno u cilju definisanja jasne, precizne i koherentne strategije digitalne komunikacije i izrade digitalnog marketing plana.

Ovaj modul je potpuno baziran na metodologiji DMI-a. Ona inkorporira devet koraka koja su bazirana na tri odvojena dela.

Prvi deo sadrži vežbe situacione analize, proces prikupljanja formalnih informacija i definisanja ciljne javnosti.

Drugi deo razvija set jasnih i logičkih ciljeva za definisanje i realizaciju digitalnog marketing plana.

Odgovarajući alati se biraju na osnovu targetirane javnosti, a ciljevi i budžet se postavljaju na osnovu detaljno analiziranih kanala u okviru DMI okvira.

Akcioni plan se razvija tako da obezbedi koherentnu strukturu projekta, uključujući milestone-ove, isporuke i resurse.

Treći deo metodologije DMI-a naglašava značaj učestalih procesa praćenja, analize i unapređenja na osnovu učinka.

Nakon ovog kursa moći ćete da kreirate Digitalni marketing plan za svoju organizaciju/firmu/kompaniju, kao posledicu uspešno sprovedene i efikasne strategije digitalne komunikacije.

Teme koje pokriva ovaj modul:

 • Key Strategy & Planning Concepts
 • First Steps
 • Planning
 • Situation Analysis
 • Information Gathering
 • Target Audience
 • Setting Objectives
 • Appropriate Tools
 • Action Plan
 • Setting the Budget
 • Measurement
 • Iteration & Enhancement
 • Laws & Guidelines