Influence: Mastering Leadership Communication

Više o kursu:

The Ultimate Guide to Questioning & Listening

Influence: Mastering Leadership Communication je dvodnevni kurs koji će vam pružiti znanja iz komunikacije čija je primena moguća odmah, a efekti primene tog znanja vidljivi istog trenutka.

Zašto se sa nekim ljudima nikako ne razumemo? Šta čini komunikacijski šum? Kako primamo, a kako šaljemo informacije? Šta dovodi do nerazumevanja? Može li se komunikacijom uticati na akcije drugih ljudi? Kako drugima nije jasno da sam ja u pravu? Ima li ljudi koji neće da razumeju ono što govorimo? Ko je odgovoran za pogrešno razumevanje? Šta je presudno za tok komunikacije? Odakle stvarno dolazi trema pri javnom nastupu?

Odgovore na ova i druga pitanja daje kurs Influence: Mastering Leadership Communication.

Iskustvo sticano tokom više od 20 godina profesionalnog bavljenja komunakcijom i usavršavanja, Tatjana Vojtehovski je pretočila u program koji je koncipiran na temeljima najuspešnijih metoda verbalne i neverbalne komunikacije i nadograđen NLP tehnikama.

Advanced CommunicationAdvanced Communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polaznici ovog kursa će uz teorijski deo praćen praktičnim vežbama unaprediti svoje veštine u nekoliko segmenata komunikacije:

  • Tehnike upravljanja komunikacijskim procesima
  • Prikupljanje informacija od sagovornika
  • Upravljanje komunikacijom u visoko stresnim situacijama
  • Tehnike prevazilaženja nerazumevanja među sagovornicima
  • Prepoznavanje jezičkih obrazaca sagovornika
  • Uspostavljanje liderstva u komunikacijsksim procesima
  • Argument kao mogući oslonac ili zamka komunikacije
  • Uspešna prezentacija u četiri koraka
  • Postizanje ciljeva komuniciranjem, a ne ubeđivanjem

 

Tatjana Vojtehovski rođena je 7. maja 1970. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu i završila Master studije na Institutu za Neurolingvističko programiranje. Novinarsku karijeru započela je na Radiju Novi Sad, da bi kasnije prešla i na televizijski format kao autor kultnih emisija. Provela je deset godina na nacionalnoj televiziji RTS, potom nekoliko godina na Yu Info kanalu, da bi nakon toga prešla na TV Pink. Sa televizije Pink odlazi 2011. godine kao potpredsednica Pink Media Grupe, PR direktora i izvršni direktor Media Systema i otvara agenciju Wojtehovski Communications. Tokom 2014. i 2015. godine radi kao potpredsednica Adria Media Grupe, da bi se potom vratila istraživačkom novinarstvu kao autorka formata „Život priča“ Na Prvoj TV, najgledanije emisije tog tipa kod nas.

Advanced Communication