Copywriter

Drive

Luka Ličina

Luka se već 7 godina aktivno bavi komunikacijama. Tokom svoje karijere bavio se različitim vrstama komuniciranja na više područja- od fakulteta, preko nevladinog sektora, do PR i marketinških agencija. Pronašao se u digitalnim vodama i već više godina stvara online sadržaj za brojne vodeće domaće i multinacionalne klijente.

Nakon stečene diplome iz novinarstva na Fakultetu političkih znanosti završava i magisterij komunikologije na istom fakultetu. Trenutno radi kao autor reklamnih tekstova u agenciji Drive pri I&F McCann grupi, te kao UNICEF konzultant za reklamne tekstove i novinarstvo.

Predavač je na modulu Content marketing.